Projekt „Przyjaciel nie problem – pomóż zaplanować populację psów”.


 

Informacja


Prezydent Miasta Sieradza informuje o kontynuacji akcji przeprowadzanej w ramach projektu: „Przyjaciel nie problem – pomóż zaplanować populację psów”.

Przedmiotem akcji jest sterylizacja suk w wieku do 6 lat, kastracja psów w wieku do 8 lat, sterylizacja i kastracja kotek i kocurów niezależnie od wieku oraz trwałe znakowania ww. zwierząt za pomocą elektronicznego identyfikatora (czipa). Akcja jest bezpłatna dla właścicieli zwierząt, którzy zamieszkują na terenie miasta Sieradza. Koszty zabezpieczenia rany pooperacyjnej (ubranko lub kołnierz) ponoszą właściciele zwierząt.

    Celem akcji jest:
1.    Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt.
2.    Zmniejszenie liczby agresywnych zwierząt.
3.    Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Sieradza.

Akcji prowadzona będzie od dnia 08 stycznia 2019 r. do dnia 17 grudnia 2019 r.
W celu wzięcia udziału w przedmiotowej akcji należy w czasie jej trwania złożyć wniosek w Sali Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sieradza, Pl. Wojewódzki 1, 98- 200 Sieradz oraz odebrać w Referacie Ekologii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sieradza (II piętro, p. 40, tel. 43 826-61-40, 43 826-61-39) potwierdzenie zakwalifikowania do udziału w akcji.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Sieradza Nr 09/2019 z dnia 07 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia regulaminu akcji sterylizacji suk i kotek, kastracji psów i kotów oraz trwałego znakowania tych zwierząt, na terenie miasta Sieradza w roku 2019.

Treść ww. Zarządzenia Prezydenta Miasta Sieradza wraz z załącznikami (regulamin akcji oraz wniosek o sfinansowanie zabiegu) dostępna jest na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sieradza, pod adresem: www.umsieradz.finn.pl w zakładce ochrona środowiska oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza, pod adresem: www.sieradz.eu w zakładce dla mieszkańców/ochrona środowiska.

Wniosek o sfinansowanie zabiegu sterylizacji suk i kotek oraz kastracji psów i kotów będzie można również pobrać w Referacie Ekologii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sieradza (II piętro, p. 40).

Po zakwalifikowaniu do udziału w akcji właściciel zwierzęcia ma obowiązek zgłoszenia się do wybranego przez siebie gabinetu weterynarii, biorącego udział w akcji.

Warunkiem sfinansowania przez Gminę Miasto Sieradz zabiegu jest wyrażenie przez właściciela zgody na oznakowanie zwierzęcia za pomocą czipa (nie dotyczy zwierząt już oznakowanych) oraz przedłożenie lekarzowi weterynarii:
a)    książeczki zdrowia zwierzęcia,
b)    aktualnego dokumentu potwierdzającego poddanie zwierzęcia obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie (dotyczy wyłącznie psów).

Niespełnienie powyższych warunków spowoduje, że zwierzę zostanie wykluczone z akcji.

Wykaz gabinetów weterynaryjnych biorących udział w przedmiotowej akcji:

  1. Sieradz, ul. Jana Pawła II 84 c, Jagoda Leyko-Małas „Zwierzyniec”,
  2. Sieradz, ul. Reymonta 25, Przychodnia Weterynaryjna im. Piotra Tymienieckiego  Beata Leśniak.
  3. Sieradz, ul. Władysława Łokietka 3b, Gabinet weterynaryjny lek. wet. Wojciech Szymczak i lek. wet. Marek Bartolik,
  4. Sieradz, ul. Jagiełły 16 oś. Hetmańskie, Gabinet Weterynaryjny Przemysław Błaszczyk.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
428KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
310KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  06‑04‑2018 14:22:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  06‑04‑2018 14:22:17
Data ostatniej aktualizacji:
11‑01‑2019 12:21:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie