Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


Zdjęcie kto_dzwoni-30_a95d5_853787.jpg

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych od 17 maja br. na terenie gminy Miasto Sieradz, informujemy w jaki sposób można zweryfikować jego tożsamość:

  1. Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/

  2. Poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Aby spisać się bezpiecznie należy pamiętać, że:

  • Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88 i aż do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach.

  • Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,  numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.

  • Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.

  • Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.

  • W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.


 

Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych.

Przypominamy, że wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności. 

Jeżeli ktokolwiek zidentyfikuje zdarzenie podszycia się pod jego tożsamość powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie GUS kontaktując się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 (infolinia działa od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 i jest obsługiwana przez pracowników statystyki publicznej) lub poprzez formularz: https://stat.gov.pl/pytania-i-zamowienia/pytanie-o-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan/ zaznaczając w temacie „bezpieczeństwo, w tym zgłoszenie naruszenia bezpieczeństwa”.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Live MRiPS, GUS i „Głosu Seniora” – Jak bezpiecznie się spisać? Porady spisowe dla seniorów

14‑05‑2021 13:11:37

Serdecznie zapraszamy 14 maja o godzinie 14:00 na #live pt. „Jak bezpiecznie się spisać? Porady spisowe dla seniorów” organizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Głos Seniora i Główny Urząd Statystyczny.

Podczas spotkania poruszone zostaną wszystkie tematy związane z bezpiecznym udziałem seniorów w spisie powszechnym #NSP2021.

• Jak spisać się bezpiecznie?
• Jakie sytuacje powinny zwrócić uwagę seniorów?
• Jakie działania rachmistrzów nie powinny mieć miejsca?
• Jak zweryfikować tożsamość rachmistrza?

Na te oraz inne pytania odpowie dr Dominik Rozkrut, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i Generalny Komisarz Spisowy. Moderatorem spotkania online będzie Łukasz Salwarowski, Prezes Stowarzyszenia MANKO i redaktor naczelny „Głosu Seniora”.

Zapraszamy! Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Osoby obsługujące media społecznościowe prosimy o pomoc w obejrzeniu transmisji starszym członkom rodziny i innym zainteresowanym seniorom z ich środowiska: znajomym, sąsiadom, kolegom z pracy.

Link do wydarzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/279745873890289/

??️ Transmisja na żywo odbędzie się równocześnie na:

https://www.facebook.com/GlosSeniora/
https://www.facebook.com/mripsRP/
https://www.facebook.com/GlownyUrzadStatystyczny
https://www.youtube.com/user/MPiPSRP

#statystyki #BezpiecznySenior #SpiszSięBezpiecznie #BezpiecznySpis #LiczymySięDlaPolski #LiczySięKażdy

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie Spis.JPG
Zdjęcie grafika.png
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Stanowisko komputerowe do samospisu w Gminnym Biurze Spisowym

06‑04‑2021 10:39:55

 

Dla osób, które nie mają możliwości dokonania samospisu na własnym sprzęcie komputerowy istnieje możliwość skorzystania ze stanowiska komputerowego, mieszczącego się w Urzędzie Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, pok. 013 (parter).
Stanowisko do samospisu dostępne jest w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek - piątek: 7:30 – 15:30).
Aby skorzystać z tej możliwości, należy wcześniej dokonać telefonicznej rezerwacji terminu pod numerem telefonu: 43 8266179.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie reklama loteria NSP-02.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie grafika_filmik.jpg
Zdjęcie plakat_mniejszy.jpg

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 oraz stwarza Uczestnikom możliwość zaprezentowania talentu, kreatywności i pomysłowości.
Zadaniem osób biorących w nim udział jest wykonanie filmu promującego ideę spisu powszechnego, który w sposób oryginalny, pomysłowy i kreatywny odpowie na pytanie: „Dlaczego liczy się każdy?”. Konkurs kierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych.
Prace konkursowe należy przesłać w formie elektronicznej na podany w regulaminie adres organizatora w terminie do: 12 czerwca 2021 r.
Urząd Statystyczny w Łodzi uruchomił stronę internetową poświęconą konkursowi, na której zamieszczony jest regulamin konkursu oraz aktualne informacje z nim związane: https://lodz.stat.gov.pl/nspkonkursfilmowy.

Regulamin konkursu na film amatorski promujący NSP „Dlaczego liczy się każdy?”
Zał. nr 1 do regulaminu konkursu na film amatorski promujący NSP „Dlaczego liczy się każdy?”

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie grafika_przedszkola.jpg

Urząd Statystyczny w Łodzi organizuje konkurs plastyczny dla przedszkoli, który ma na celu promowanie idei i wartości Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, jako źródła wiedzy na temat Polski i jej mieszkańców oraz umożliwia dzieciom zaprezentowanie swoich umiejętności plastycznych.
Tematem konkursu jest przygotowanie plakatu ilustrującego hasło Narodowego Spisu Powszechnego „Liczymy się dla Polski”, zgodnego z ideą spisu ludności. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. Prace konkursowe należy przesyłać na adres organizatora do 30 czerwca 2021 r.
Urząd Statystyczny w Łodzi uruchomił stronę internetową poświęconą konkursowi, na której zamieszczony jest regulamin konkursu oraz aktualne informacje z nim związane: https://lodz.stat.gov.pl/nspkonkursprzedszkoli.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie 1920x1080px plakat NSP na ekran RGB_828256.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

12‑03‑2021 13:36:57

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Już 1 Kwietnia rozpocznie się

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

 

1 kwietnia na terenie całego kraju rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Spisy powszechne są badaniami pełnymi – obejmują całą populację ludności. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

Spis ludności i mieszkań jest badaniem obowiązkowym, realizowanym co 10 lat w oparciu o przepisy ustawy, a także zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych. Jest to jednocześnie największe przedsięwzięcie statystyczne podejmowane nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Uzyskane podczas spisu powszechnego dane umożliwią analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w kraju w dowolnych przekrojach terytorialnych.

Spisem objęte są:

• osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania,

• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Metody zbierania danych

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy w ramach NSP będzie obowiązkowy. W przypadku jeżeli (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) realizacja samospisu będzie niemożliwa, badanie przeprowadzą rachmistrze – bezpośrednio bądź telefonicznie.

Metoda obowiązkowa:

• samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej od 1 kwietnia na stronie internetowej spis.gov.pl. W ramach tej metody Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełnią wymagane dane. Respondent może także skorzystać ze specjalnie przygotowanego stanowiska do samospisu w każdym urzędzie gminy, bądź z możliwości „Spisu na żądanie” przeprowadzanego przez infolinię spisową (22 279 99 99) w kanale „Spisz się przez telefon”.

Metody uzupełniające:

• wywiad telefoniczny – przeprowadzany od 16 kwietnia wspierany programem komputerowym,

• wywiad bezpośredni – przeprowadzany od 16 kwietnia przez rachmistrza spisowego i rejestrowany na elektronicznym urządzeniu przenośnym.

Zakres zbieranych danych:

• charakterystyka demograficzna osób,

• aktywność ekonomiczna osób,

• poziom wykształcenia,

• niepełnosprawność,

• migracje wewnętrzne i zagraniczne,

• charakterystyka etniczno-kulturowa,

• stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

Szczegółowy zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).

 

Udział w spisie jest obowiązkowy, a kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym, podlega grzywnie (Art. 57 Ustawy o statystyce publicznej).

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną, a osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do jej przestrzegania. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Weryfikacja tożsamości rachmistrza spisowego.

Rachmistrz spisowy, przy wykonywaniu czynności w ramach bezpośredniego wywiadu posługiwać się będzie umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym m.in.: imię i nazwisko oraz zdjęcie rachmistrza spisowego oraz numer identyfikatora. Jego tożsamość można będzie zweryfikować przez kontakt telefoniczny z infolinią spisową GUS: 22 279 99 99, a także w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie spis.gov.pl oraz stronie internetowej urzędu statystycznego.