PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA


Informacja

09‑11‑2022 15:29:26

 

ZAKUP WĘGLA PO PREFERENCYJNEJ CENIE OD MIASTA SIERADZA

 

WARUNKI ZŁOŻENIA WNIOSKU

 1. Wniosek o zakup węgla po preferencyjnej cenie może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym, na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla.
 2. Gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Miasta Sieradza.
 3. Osoba składająca wniosek jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego.
 4. Wniosek dotyczy zakupu preferencyjnego w okresie do dnia 31 grudnia 2022 r.
 5. Osoba składająca wniosek nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł/tonę i ilości co najmniej 1,5 tony.

PODSTAWA PRAWNA ZŁOŻENIA WNIOSKU

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek
Informacje zawarte we wniosku dotyczą:
1. Dane osobowe Wnioskodawcy:
• imię i nazwisko,
• adres gospodarstwa domowego, na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla po preferencyjnej cenie,
• dane kontaktowe Wnioskodawcy (adres e-mail lub nr telefonu w celu kontaktu w sprawie rozpatrywanego wniosku).
2. Informacja o sortymencie i ilości węgla:
• sortyment (węgiel gruby (kostka/orzech), ekogroszek/węgiel groszek) oraz ilość kupowanego węgla (nie więcej niż 1,5 tony na gospodarstwo domowe)
3. Dodatkowe informacje i oświadczenia zawarte we wniosku.

W przypadku złożenia wniosku niezawierającego wszystkich wymaganych informacji lub nieposiadającego ważnego podpisu, Wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia. W takim przypadku procedura rozpatrzenia wniosku ulegnie wydłużeniu.

SPOSÓB DOSTARCZENIA WNIOSKU

Wniosek należy:
• złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, Biuro Obsługi Klientów, w godzinach: 8.00-15.00;
• przesłać na adres: Urząd Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz;
• przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej;
• przesłać pocztą elektroniczną na adres: wegiel@umsieradz.pl
(wniosek przesłany na adres mailowy Urzędu musi zawierać kwalifikowany podpis elektroniczny, musi być podpisany profilem zaufanym lub musi zostać podpisany podpisem osobistym, tj. przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.
Dokument można podpisać profilem zaufanym przy użyciu narzędzia dostępnego na stronie www.gov.pl)

UWAGA: Wysłanie mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest niewłaściwe. W takim przypadku Wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia odpowiedniego rodzaju podpisu elektronicznego lub do podpisania wniosku własnoręcznie w Urzędzie Miasta Sieradza. W takim przypadku procedura rozpatrzenia wniosku ulegnie wydłużeniu.

OPŁATY

 1. Wniosek składa się bezpłatnie.
 2. Koszt zakupu węgla to 2 000,00 zł brutto za 1 tonę.
 3. Do kosztu zakupu należy doliczyć cenę kosztów transportu w wysokości określonej przez przedsiębiorcę wydającego węgiel, w kwocie nie wyższej niż 100,00 zł brutto (1 kurs na terenie miasta Sieradza).
  Wnioskodawca nie poniesie kosztów transportu, jeżeli samodzielnie odbierze zakupiony węgiel.
 4. Koszt zakupu węgla nie uwzględnia workowania.

UWAGA: Przy samodzielnym odbiorze zakupionego węgla, należy jednorazowo odebrać całe zamówienie. Nie jest możliwy częściowy odbiór węgla.
W przypadku odbioru węgla za pośrednictwem innego wynajętego środka transportu, towar zostanie wydany tylko w obecności wnioskodawcy lub osoby bliskiej wnioskodawcy np.: współmałżonek, wstępni (np. rodzice), zstępni (np. dzieci).

DANE KONTAKTOWE DO URZĘDU MIASTA SIERADZA

Telefon kontaktowy: 43 826-61-90

 

PROCEDURA DLA WNIOSKODAWCY


    1. ZŁOŻENIE WNIOSKU
W przypadku błędów we wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia.
Nieusunięcie błędów w wyznaczonym terminie spowoduje, że wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.
W celu rozpatrzenia wniosku zostanie dokonana weryfikacja dotycząca w szczególności:
    • czy Wnioskodawca otrzymał dodatek węglowy,
    • czy budynek został zgłoszony do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
    • czy Wnioskodawca jest mieszkańcem miasta Sieradza.


    2. INFORMACJA ZE STRONY URZĘDU MIASTA SIERADZA O POZYTYWNYM ROZPATRZENIU WNIOSKU
Jeśli wniosek będzie wypełniony właściwie i przejdzie weryfikację, pracownik Urzędu Miasta Sieradza skontaktuje się z Wnioskodawcą celem poinformowania o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz o konieczności dokonania przedpłaty za zakup węgla.
Gmina będzie realizowała wniosek tylko w sytuacji, kiedy będzie dysponowała węglem w sortymencie wskazanym we wniosku.
Dane potrzebne do dokonania przedpłaty, tj. numer rachunku bankowego oraz tytuł przelewu Wnioskodawca otrzyma od pracownika Urzędu Miasta Sieradza w momencie składania wniosku.
Jeśli z wniosku będzie wynikać, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zakupu preferencyjnego węgla, stosowna informacja zostanie przesłana mailem, na skrytkę podawczą lub listownie – w zależności od sposobu złożenia wniosku.


    3. INFORMACJA O KONIECZNOŚCI ODBIORU FAKTURY I DOKUMENTU WZ UPRAWNIAJĄCEGO DO ODBIORU WĘGLA
Po zaksięgowaniu na koncie Urzędu Miasta Sieradza wpłaconych przez Wnioskodawcę środków, pracownik Urzędu Miasta Sieradza ponownie skontaktuje się z Wnioskodawcą, w celu poinformowania o zaksięgowaniu wpłaty oraz konieczności odebrania w siedzibie Urzędu faktury i dokumentu WZ uprawniającego do odbioru węgla.


    4. ODBIÓR WĘGLA
Do odbioru węgla będzie uprawniał stosowny dokument WZ, który zostanie wydany Wnioskodawcy po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Urzędu Miasta Sieradza.
Węgiel będzie można odebrać na wybranym przez Wnioskodawcę składzie węglowym, spośród składów węglowych prowadzonych przez podmioty, które podpiszą z Gminą Miasto Sieradz stosowne umowy.
Wykaz składów węglowych, na których będzie można odebrać węgiel zakupiony w ramach zakupu preferencyjnego będzie dostępny na dzień przekazania informacji o konieczności odebrania faktury i dokumentu WZ.
Koszty zakupu węgla nie uwzględniają kosztów transportu i workowania węgla.
Wnioskodawca może skorzystać z usługi transportu oferowanej przez przedsiębiorcę wydającego węgiel - koszty transportu w kwocie nie wyższej niż 100,00 zł brutto (1 kurs na terenie miasta Sieradza).
Wnioskodawca nie poniesie kosztów transportu, jeżeli samodzielnie odbierze zakupiony węgiel.
Przy samodzielnym odbiorze zakupionego węgla, należy jednorazowo odebrać całe zamówienie. Nie jest możliwy częściowy odbiór węgla.
W przypadku odbioru węgla za pośrednictwem innego wynajętego środka transportu, towar zostanie wydany tylko w obecności wnioskodawcy lub osoby bliskiej wnioskodawcy np.: współmałżonek, wstępni (np. rodzice), zstępni (np. dzieci).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wnioski

09‑11‑2022 15:47:41
Dokumenty:
Plik docx Wniosek o preferencyjny zakup węgla.docx
09‑11‑2022 15:47:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o preferencyjny zakup węgla.pdf
09‑11‑2022 15:47:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
86KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

04‑11‑2022 13:12:25

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Gmina Miasto Sieradz informuje, że przystępuje do zakupu węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

PREZYDENT MIASTA

Paweł Osiewała

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  04‑11‑2022 13:09:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  04‑11‑2022 13:09:08
Data ostatniej aktualizacji:
09‑11‑2022 15:48:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive