Zagospodarowanie przestrzenne


 

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Uwarunkowania prawne w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej, zarówno na poziomie krajowym, regionalnym, jak i lokalnym, określa ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

W myśl tej ustawy, opracowaniem planistycznym ustalającym politykę przestrzenną na poziomie gminy jest:

  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem określającym lokalną politykę przestrzenną i zasady zagospodarowania przestrzennego gminy z uwzględnieniem zamierzeń krajowych i wojewódzkich. Obejmuje ono obszar całej gminy. Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem ustalającym przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określającym sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy. Może on obejmować całość lub część obszaru gminy. Musi być zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego.
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji:

  • o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji celu publicznego,
  • o warunkach zabudowy - dla pozostałych inwestycji.

Podział miasta Sieradza na obręby geodezyjne

29‑06‑2018 13:55:04
Dokumenty:
Plik pdf obręby.pdf
29‑06‑2018 13:55:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg obręby.jpg
29‑06‑2018 13:55:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
6,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  02‑02‑2007 13:33:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  02‑02‑2007 13:33:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑10‑2021 13:46:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie