PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA


Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236 ze zm.) w związku z zakończeniem dnia 30 kwietnia 2023 r. sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego na terenie gminy, informujemy, że od dnia 4 maja 2023 r. Gmina Miasto Sieradz rozpoczyna sprzedaż końcową węgla, która prowadzona będzie do dnia 31 lipca 2023 r. zarówno dla mieszkańców gminy Miasto Sieradz, jak również osób spoza gminy.

Przeznaczona do sprzedaży końcowej szacunkowa ilość paliwa stałego wynosi 345 ton, w tym:
• EKOGROSZEK – ok. 207 ton
• WĘGIEL GRUBY (ORZECH) – ok. 135 ton
• WĘGIEL GRUBY (KOSTKA) – ok. 3 ton

Do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967) w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż końcową albo od dowolnego innego podmiotu.

W przypadku osób fizycznych nie zamieszkujących na terenie gminy Miasto Sieradz, do wniosku o zakup paliwa stałego w ramach sprzedaży końcowej należy załączyć zaświadczenie  potwierdzające wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi osoba fizyczna, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, albo pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego.

Cena proponowanego do sprzedaży węgla wynosi 1 600,00 zł brutto za tonę.

Zgodnie z art. 14a ust. 9 ww. ustawy do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego określoną w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 2.

Wniosek o zakup paliwa stałego w ramach sprzedaży końcowej można składać w terminie od dnia 8 maja 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.

Wniosek należy:
    • złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, Biuro Obsługi Klientów, w godzinach: 800-1500;
    • przesłać na adres: Urząd Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz;
    • przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej;
    • przesłać pocztą elektroniczną na adres: wegiel@umsieradz.pl
(wniosek przesłany na adres mailowy Urzędu musi zawierać kwalifikowany podpis elektroniczny, musi być podpisany profilem zaufanym lub musi zostać podpisany podpisem osobistym, tj. przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Dokument można podpisać profilem zaufanym przy użyciu narzędzia dostępnego na stronie www.gov.pl)

UWAGA:
Wysłanie mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest niewłaściwe. W takim przypadku Wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia odpowiedniego rodzaju podpisu elektronicznego lub do podpisania wniosku własnoręcznie w Urzędzie Miasta Sieradza. W takim przypadku procedura rozpatrzenia wniosku ulegnie wydłużeniu.

Wnioski o zakup złożone przed pierwszym dniem składania wniosków o zakup zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Wnioski o zakup rozpatrywane są w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

 

Wniosek o preferencyjny zakup węgla w ramach sprzedaży końcowej.

09‑05‑2023 11:11:25
Dokumenty:
Plik pdf Wniosek o preferencyjny zakup węgla w ramach sprzedaży końcowej.pdf
09‑05‑2023 11:11:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
163KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wniosek o preferencyjny zakup węgla w ramach sprzedaży końcowej.docx
09‑05‑2023 11:11:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o podmiotach, które będą dystrybuować paliwo stałe dla gospodarstw domowych na terenie miasta Sieradza, w ramach ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236)

12‑12‑2022 08:24:14

 

Gmina Miast Sieradz informuje, że zawarła umowę z Polską Grupą Górniczą S.A., 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 na zakup węgla kamiennego w celu bezpośredniej sprzedaży, w ramach zakupu preferencyjnego i dla zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Sieradz.


Podmiotami, którzy będą dystrybuować paliwo stałe nabyte na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych na terenie miasta Sieradza, są:

 
SKŁAD WĘGLA - SPRZEDAŻ WĘGLA I NAWOZÓW SZTUCZNYCH GONERA HALINA,
98-200 Sieradz, ul. Zakładników 28

SKŁAD WĘGLA - USŁUGI-HANDEL Marianna Szymonik
98-200 Sieradz, ul. Wł. Reymonta 66A


                                            PREZYDENT MIASTA
Paweł Osiewała

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  04‑11‑2022 13:09:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  04‑11‑2022 13:09:08
Data ostatniej aktualizacji:
09‑05‑2023 11:13:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie