Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 15 października 2023 r.


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
63KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Sprawdzenie danych w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz w spisie wyborców

14‑09‑2023 09:52:55

SPRAWDZENIE DANYCH W CENTRALNYM REJESTRZE WYBORCÓW

Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Centralnym Rejestrze Wyborców, umożliwia się wgląd do rejestru w zakresie przetwarzanych danych.

Sprawdzenia danych można dokonać:

  1. samodzielnie, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

  2. składając wniosek do Prezydenta Miasta Sieradza w terminie do 10 października 2023 r. na piśmie utrwalonym w postaci:

    - papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,

    - elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 

SPRAWDZENIE W SPISIE WYBORCÓW

W okresie od 1 września 2023 r. do 10 października 2023 r. każdy wyborca może złożyć pisemny wniosek utrwalony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem w Urzędzie Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, o udzielenie informacji, czy został ujęty w spisie wyborców dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
15 października 2023 r.

Udostępnianie, następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Dokumenty:
Plik pdf Wniosek o udostępnienie informacji o figurowaniu w spisie wyborców.pdf
14‑09‑2023 09:56:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
67KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wniosek o udostępnienie informacji o figurowaniu w spisie wyborców.docx
14‑09‑2023 09:56:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
9KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
99KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Zdjęcie OKW2.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie OKW10.png
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
63KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
87KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 15 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  28‑04‑2023 14:47:34
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  28‑04‑2023 14:47:34
Data ostatniej aktualizacji:
15‑09‑2023 22:14:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie