Rada Miejska w Sieradzu kadencji 2018-2023


LXX Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

W dniu 22 września 2022 r. o godz. 14.30 odbędzie się LXX Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023. Porządek Sesji:

 

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przedstawienie porządku LXX Sesji.

 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.

 5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2022 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu zapewniającego bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych placówkach.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej SIM Łódzkie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu.
  13a. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto Sieradz na rok 2022".

 15. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Wierzbowa, Łąkowa, Olendry Duże i Krakowskie Przedmieście w Sieradzu.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia gminy miasto Sieradz ze "Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz-Łódź) i S-14".

 17. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia gminy miasto Sieradz ze Stowarzyszenia "TAK dla Kopalni Złoczew.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy, która może być zapewniona przez gminę Miasto Sieradz obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

 19. Podjęcie uchwały w sprawie weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia oraz przedłużenia okresu wypłaty świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia okresu wypłaty świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz ustalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.

 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Sieradzu w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sieradzu.

 22. Sprawy rożne, komunikaty, oświadczenia radnych.

 23. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał na LXX Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu

Transmisja obrad Sesj Rady Miejskiej w Sieradzu jest dostępna tutaj.

Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  16‑11‑2018 12:26:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  16‑11‑2018 12:26:38
Data ostatniej aktualizacji:
19‑09‑2022 14:17:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie