Informacje ogólne


 

 

Nazwa Gminy

Miasto Sieradz

Rodzaj

Gmina Miejska
Kod TERYT - 1014011

Adres

Urząd Miasta Sieradza
98-200 Sieradz
Plac Wojewódzki 1

 

 

 

 

Kontakt


tel. centrala 43-826-61-00


um@umsieradz.pl
www.sieradz.eu
Skrytka odbiorcza ePUAP: /o2a501rrak/SkrytkaESP

 

Platforma Elektronicznego Fakturowania - PEF
adres PEF: NIP 8272237737
Nazwa podmiotu: GMINA MIASTO SIERADZ

 

 

 

Rachunek bankowy

PKO BP S.A. O/Sieradz
Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
Nr 53 1020 4564 0000 5102 0040 8724

(wpłaty: podatek od środków transportowych, opłata skarbowa, wieczyste użytkowanie i inne;

podatek od nieruchomości, rolny, leśny / łączne zobowiązanie pieniężne oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na indywidualne konto bankowe podatnika)

Dla wpłat z zagranicy kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

NIP 827-22-37-737
REGON 730 934 335

Godziny pracy Urzędu Miasta

poniedziałek: 7.30 - 16.00
wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

Interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez prezydenta lub zastępców w każdy poniedziałek od godz. 14.00 do godz. 16.00
W pozostałe dni tygodnia po indywidualnym uzgodnieniu spotkania w sekretariacie prezydenta lub zastępców.

Godziny pracy
Urzędu Stanu Cywilnego

poniedziałek: 7.30 - 16.00
wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

Rejestracja urodzeń odbywa się do godz. 14.00

Prezydent Miasta

Paweł Osiewała

tel. 43-826-61-16

Zastępcy Prezydenta Miasta

I Zastępca Prezydenta Miasta Sieradza

Rafał Matysiak

tel. 43-826-61-59

 

II Zastępca Prezydenta Miasta Sieradza

Emilia Marek

tel. 43-826-61-16

Sekretarz Miasta

Emilia Marek

tel. 43-826-61-16

Skarbnik Miasta

Jakub Kulesza

tel. 43-826-61-21

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu

Michał Pabich

tel. 43-826-61-29

Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sieradzu

Juliusz Góraj, Jacek Walczak, Jakub Rozmarynowski

tel. 43-826-61-29

  Informujemy, iż Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”). Szczegółowe zasady zamieszczone zostały w Klauzuli informacyjnej RODO
   
 

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej w ramach naszego serwisu znajdziecie Państwo m.in. informacje dotyczące statutu, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, majątku, a także funkcjonowania, trybie działania, zakresie i sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o prowadzonych rejestrach i ewidencjach.

Zapraszamy także do odwiedzenia naszego serwisu miejskiego www.sieradz.eu, na którego stronach znajdziecie Państwo szerokie spektrum aktualnych informacji dotyczących naszego pięknego miasta.

Prezydent Miasta Sieradza

   
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
947KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie

22‑10‑2020 13:02:57

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256) informuję o przysługującym prawie do zapoznania się z aktami sprawy zebranymi w trakcie prowadzenia postępowania oraz o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych akt oraz zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293) w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:


 
budowie sieci gazowej ś/c PE 63 w rejonie ulic Olendry Duże i Opłotki w Sieradzu

Inwestycja dotyczy działek drogowych o nr ewid. 104/1 i 19 (obręb geodezyjny 9)
oraz działki o nr ewid. 40 (obręb geodezyjny 9).


Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293) decyzja została uzgodniona z Zarządcą Dróg Gminnych – postanowienie znak: WIK-D.6733.28.2020 z dnia 25.09.2020r. oraz z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – postanowienie z dnia 16.10.2020r., znak: WUOZ-PP.5151.877.2020.JB.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradz, Plac Wojewódzki 1 (tel. 043 82 66 134) od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530  w terminie od dnia 22 października 2020r. do 06 listopada 2020r., tj po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. Poz. 256) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Po upływie wyznaczonego terminu zostanie wydana decyzja w ww. sprawie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Sławomir Pyrzyński
NACZELNIK WYDZIAŁU URBANISTYKI

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

29‑10‑2020 12:11:32

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2020r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 28 października 2020r. decyzji Nr 42/2020 (znak: WU-A.6733.44.2020.AJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na:

budowie oczyszczalni wód opadowych i roztopowych wraz z odcinkiem wylotowym kanalizacji deszczowej
w rejonie ul. Mostowej w Sieradzu.

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, przy Placu Wojewódzkim 1 (tel. 43 826 61 34).
Niniejsze zawiadomienie uważna się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z  późniejszymi zmianami).

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Matysiak
Zastępca Prezydenta Miasta

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  02‑01‑2008 14:40:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Kmiecik tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu:  02‑01‑2008 14:40:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑05‑2024 08:56:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie