Akcja "Kompostuj odpady"


Informacja

26‑03‑2019 14:39:08


INFORMACJA
BĄDŹ EKO – KOMPOSTUJ ODPADY

Jesteś zainteresowany kompostowaniem odpadów?
Bądź EKO. Włącz się do akcji Urzędu Miasta Sieradza! Mniej zapłacisz za odbierane odpady, wykorzystasz kompost na swoje potrzeby. Wypełnij tylko prosty wniosek i wyślij go lub przynieś do urzędu.


Urząd Miasta Sieradza umożliwia bezpłatne pozyskanie przez właściciela nieruchomości położonej w Sieradzu kompostownika o poj. około 700 l z atestem PZH. Umożliwia on przetwarzanie odpadów zielonych i kuchennych, które są idealnym podłożem do własnych ogródków kwiatowych i warzywników.
Pojemnik wykonany jest z wysokiej, jakości materiału, wyposażony w system napowietrzania, z możliwością regulacji dopływu powietrza w klapie. Pozwala na utrzymanie względnie stałej wilgotności, podwyższonej temperatury oraz umożliwia łatwe i wygodne usuwanie kompostu.

Warunkiem udostępnienia bezpłatnie kompostownika na odpady biodegradowalne jest:
•    możliwość ustawienia pojemnika w takim miejscu, aby nie stwarzał uciążliwości dla mieszkańców pobliskich posesji,
•    wytwarzanie odpadów zielonych i kuchennych, które ulegać będą biodegradacji,
•    możliwość wykorzystania wytworzonego kompostu we własnym zakresie
•    zobowiązanie się do odbioru kompostownika i prawidłowej jego eksploatacji;
Osoby, które będą korzystały z przydomowych kompostowników będą zwolnione w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie jednorodzinnej.
Mieszkańców miasta Sieradza zainteresowanych udziałem w akcji „Kompostuj odpady” prosimy o wypełnienie zgłoszenia.
Ilość kompostowników ograniczona.

Wypełnione i podpisane zgłoszenie należy odesłać na adres e-mail Urzędu Miasta Sieradza um@umsieradz.pl lub dostarczyć w formie pisemnej na adres urzędu: Urząd Miasta Sieradza, pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz.
Kontakt tel. Paulina Hennig 43/826-61-84, Maciej Jeziorny 43/826-61-84

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o odbiorze kompostowników w dniach 8 - 19 lipca 2019r.

08‑07‑2019 12:48:22

 

Informacja o odbiorze kompostowników w dniach 8 - 19 lipca 2019r.

To już ostatni termin odbioru kompostowników dla mieszkańców miasta Sieradza, którzy nie odebrali go w dotychczas wyznaczonych terminach ze wszystkich rejonów.

Wydawanie kompostowników odbywać się będzie na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sieradzu, ul. Wojska Polskiego 102 w dniach 8 - 19 lipca 2019 w godz. 8:00-14:00, wjazd od ulicy Wojska Polskiego za Zakładem Energetycznym, z uwagi na prowadzony remont ulicy Dzigorzewskiej.

Kompostownik będzie można odebrać po podpisaniu umowy i otrzymania upoważnienia. Prosimy o przybycie osób, które w urzędzie złożyły deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta Sieradza pok. 41 w celu podpisania umowy.

Prosimy o odebranie kompostownika w wyznaczonym terminie. Nie odebranie kompostownika, brak podpisania umowy, brak kontaktu z pracownikiem Referatu Ekologii i Ochrony Środowiska o ewentualnych przeszkodach w jego odebraniu w wyznaczonym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z jego przyznania. Kompostownik otrzyma następna osoba oczekująca na liście rezerwowej.

Przedstawiciel Referatu Ekologii i Ochrony Środowiska skontaktuje się telefonicznie ze wszystkimi osobami, które nie odebrały kompostownika oraz z osobami z listy rezerwowej. Osoby te zostaną poinformowane telefonicznie o konieczności podpisania dokumentów, terminie i miejscu odbioru kompostownika.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o odbiorze kompostowników w IV turze

06‑06‑2019 11:29:55

 

Informacja o odbiorze kompostowników w IV turze w dniach 11 i 12 czerwca 2019r.

To już ostatnia tura wydawania kompostownika. Proszę o odebranie kompostownika w wyznaczonym terminie. Nie odebranie kompostownika, brak podpisania umowy, brak kontaktu z pracownikiem Referatu Ekologii i Ochrony

Środowiska w terminie do 10 czerwca 2019r. o ewentualnych przeszkodach w jego odebraniu w wyznaczonym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z jego przyznania. Kompostownik otrzymają osoby będące na liście rezerwowej.

W celu otrzymania kompostownika prosimy o przybycie osób, którzy złożyli wniosek i jest osobą, która w urzędzie składała deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoby te zostaną poinformowany poprzez system sms o konieczności podpisania dokumentów i terminu i miejsca odbioru kompostownika
 

Osoby zamieszkałe w n/w rejonach otrzymują kompostowniki w IV turze:

 

- w dniu 11.06.2019r. w budynku OSP Męka ul. Torowa 3 będzie zlokalizowany punkt wydawania kompostowników w godz. 9.00 - 19.00 dla mieszkańców z rejonu:
Rejonu 3: Bagienna, Borek, Herbowa, Paszkiewicza, Podgórze, Sosnowa, Torowa, Uniejowska, Wojsławska
Rejonu 8: Andrzejewskiego, Sternfelda, Błonie, Glinianki, Józefiaka, Kamienna, Kościelna, Mączyńskiego, Nadwarciańska, Obwodowa, Piątkowskiej, Równa, Sienkiewicza, Składowa, Strażacka, Sulimierskiego, Widawska, Złota.

- w dniu 11.06.2019r. w budynku OSP Zapusta ul. Ludowa 94 będzie zlokalizowany dodatkowy punkt wydawania kompostowników w godz. 12.00 - 19.00 dla mieszkańców z rejonu:
Rejonu 1: Błotna, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Dworska, Jarzębinowa, Jesionowa, Kręta, Leszczynowa, Lipowa, Ludowa, Miejska, Modrzewiowa, Podmiejska, Polskiej Organizacji Wojskowej, Spokojna, Szlachecka, Świerkowa, Topolowa, Wiejska, Zaścianek.

- w dniu 12 czerwca 2019r. wydawanie kompostowników będzie w godz. 8.00 - 19.30 na Placu Teatralnym w Sieradzu dla mieszkańców, którzy nie odebrali w wyznaczonych terminach kompostowników z wszystkich rejonów oraz osób, które wnioski o ich otrzymanie złożyli po 27 lutym b.r.

Prosimy mieszkańców o podjęcie jak najszybciej decyzji, czy składacie Państwo wniosek o kompostownik lub przekazanie informacji, iż posiadacie własny. Po 17 czerwca pracownicy PK w Sieradzu rozpoczną akcję dostarczania zaczipowanych brązowych pojemników do zbiórki odpadów kuchennych do poseji, które nie zbierają bioodpadów za pomocą kompostownika. Od 1 lipca 2019r. na terenie miasta Sieradza rozpoczyna się obowiązkowa zbiórka odpadów biodegradowalnych, przy pomocy kompostownika lub dodatkowego pojemnika na bioodpady. Kompostownik jest zapakowany w pudełko kartonowe o wymiarach 95x29x41, w którym znajduje się Instrukcja jego użytkowania i złożenia. Prosimy o przybycie w wyznaczonym terminie.

Dotychczasowy system dotyczący odpadów zielonych (trawa, liście i gałęzie drzew, kora drzew) pozostanie bez zmian. Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości można będzie zagospodarować poprzez przekazanie ich we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej 4 lub do Mobilnego Punktu Zbierania Odpadów Zielonych, funkcjonującego w okresie od marca do listopada zgodnie z harmonogramem.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dotycząca wydawania kompostowników III

11‑04‑2019 09:28:28

 

Informacja dotycząca wydawania kompostowników - III tura


W celu wydawania kompostownika dla osób z n/w rejonów, którzy złożyli wniosek do 27.02.2019 r. prosimy o przybycie osoby, która w urzędzie składała deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Zainteresowani zostaną poinformowany poprzez system sms o konieczności podpisania dokumentów i odbioru kompostownika

Osoby zamieszkałe w n/w rejonach otrzymują kompostowniki w III turze:

- w dniu 29 maja 2019r. wydawanie kompostowników będzie w godz. 8.00 -19.00 na Placu Teatralnym w Sieradzu dla mieszkańców, którzy nie odebrali w wyznaczonym terminie I i II tury z rejonów 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 i 11.

Proszę o odebranie kompostownika w wyznaczonym terminie.

- w dniu 29.05.2019r. w budynku OSP Zapusta ul. Ludowa 94 będzie zlokalizowany dodatkowy punkt wydawania kompostowników w godz. 12.00-19.00 dla mieszkańców Rejonu 1: Błotna, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Dworska, Jarzębinowa, Jesionowa, Kręta, Leszczynowa, Lipowa, Ludowa, Miejska, Modrzewiowa, Podmiejska, Polskiej Organizacji Wojskowej, Spokojna, Szlachecka, Świerkowa, Topolowa, Wiejska, Zaścianek.

- w dniu 30.05.2019r. w budynku OSP Woźniki ul. Nadwarciańska 2A będzie zlokalizowany dodatkowy punkt wydawania kompostowników w godz. 12.00-19.00 dla mieszkańców Rejonu 8: Andrzejewskiego, Sternfelda, Błonie, Glinianki, Józefiaka, Kamienna, Kościelna, Mączyńskiego, Nadwarciańska, Obwodowa, Piątkowskiej, Równa, Sienkiewicza, Składowa, Strażacka, Sulimierskiego, Widawska, Złota.

- w dniu 30.05.2019r. w budynku OSP Męka ul. Torowa 3 będzie zlokalizowany dodatkowy punkt wydawania kompostowników w godz. 12.00-19.00 dla mieszkańców Rejonu 3: Bagienna, Borek, Herbowa, Paszkiewicza, Podgórze, Sosnowa, Torowa, Uniejowska, Wojsławska.

Termin wydawania kompostowników dla osób, które złożyły wnioski do Urzędu Miasta Sieradza po dniu 27.02.2019 r. i nadal składają wnioski zostaje wyznaczony na dzień 11 i 12 czerwca 2019r. Prosimy mieszkańców o podjęcie jak najszybciej decyzji, czy składacie Państwo wniosek o kompostownik lub przekazanie informacji, iż posiadacie własny. Po 17 czerwca pracownicy PK w Sieradzu rozpoczną akcję dostarczania zaczipowanych brązowych pojemników do zbiórki odpadów kuchennych do poseji, które nie zbierają bioodpadów za pomocą kompostownika.

Od 1 lipca 2019r. na terenie miasta Sieradza rozpoczyna się obowiązkowa zbiórka odpadów biodegradowalnych, przy pomocy kompostownika lub dodatkowego pojemnika na bioodpady. Kompostownik jest zapakowany w pudełko kartonowe o wymiarach 95x29x41, w którym znajduje się Instrukcja jego użytkowania i złożenia. Prosimy o przybycie w wyznaczonym terminie.

Dotychczasowy system dotyczący odpadów zielonych (trawa, liście i gałęzie drzew, kora drzew) pozostanie bez zmian. Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości można będzie zagospodarować poprzez przekazanie ich we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej 4 lub do Mobilnego Punktu Zbierania Odpadów Zielonych, funkcjonującego w okresie od marca do listopada zgodnie z harmonogramem.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dotycząca wydawania kompostowników II

11‑04‑2019 09:21:52

 

Informacja dotycząca wydawania kompostowników - II tura

Mieszkańcy Sieradza, którzy dołączyli do programu „Kompostuj odpady” będą mogli odebrać swoje kompostowniki. Zanim otrzymają pojemnik, konieczne jest podpisanie umowy, protokołu otrzymania kompostownika.

Umowę można podpisać w dniu odbioru kompostownika w wyznaczonych terminach i miejscu dla mieszkańca. Ważne by była to ta sama osoba, która w urzędzie składała deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wcześniej a konieczności podpisania dokumentów i odbioru kompostownika pracownicy Referatu Ekologii i Ochrony Środowiska UM Sieradz poinformują zainteresowanych telefonicznie.

Osoby zamieszkałe w n/w rejonach otrzymują kompostowniki w II turze Wydawanie kompostowników dla II tury w dniach 24-25.04.2019 r. w godz. 8.00 -19.00 na Placu Teatralnym w Sieradzu:

Rejon 2: Dolna, Górna, Kolejowa, Leśna, Letniskowa, Przyjazna, Radziminowska, Rajska, Scaleniowa, Wakacyjna, Wojska Polskiego, Wolska, Zachodnia, Zakładników.

Rejon 4: Chodkiewicza, Czarnieckiego, Hetmana Sapiehy, Jagiełły, Jana Kazimierza, Ketlinga, Kmicica, Królowej Jadwigi, Łabędzia, Nowowiejskiego, Podbipięty, Sadowa, Skrzetuskiego, Sobieskiego, Stefana Batorego, Warneńczyka, Wołodyjowskiego, Zagłoby, Żółkiewskiego.

Rejon 9 pozostała część ulic: Botaniczna, Browarek, Działkowa, Jaśminowa, Oksińskiego.

Wydawanie kompostowników dla Rejonu 6: 1-go Maja, Boczna, Cegielniana, Ceramiczna, Drewniana, Droga Dąbrowska, Gliniana, Graeve, Krakowskie Przedmieście, Mała, Niska, Nowa, Południowa, Prosta, Słomiana, Spadowa, Stroma, Szkolna, Wysoka, odbędzie się 25 kwietnia w godz. 14.00 -19.00 w budynku OSP Monice ul. Krakowskie Przedmieście 156 w Sieradzu: Kompostownik jest zapakowany w pudełko kartonowe o wymiarach 95x29x41, w którym znajduje się Instrukcja jego użytkowania i złożenia. Prosimy o przybycie w wyznaczonym terminie.

W III turze w dniu 29 i 30 maja 2019r. kompostowniki otrzymają mieszkańcy z Rejonów 1,3,8. O terminie i miejscu ich odbioru poinformujemy zainteresowanych w terminie późniejszym.

Osoby, które złożyły wnioski o kompostownik do Urzędu Miasta Sieradza po 27.02.2019 r. otrzymają kompostowniki w ostatniej IV turze z uwagi na konieczność zakupu dodatkowej partii kompostowników. O terminie i miejscu ich odbioru zainteresowani zostaną poinformowani telefonicznie przez pracowników Referatu Ekologii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sieradza. Planowany termin od 28 maja do 30 czerwca 2019 r.

Urząd Miasta Sieradza nadal przyjmuje zgłoszenia na kompostowniki. Taka informacja pozwoli oszacować kolejne zakupy, także brązowych pojemników na bioodpady (mokre odpady kuchenne) dla osób, które nie będą miały kompostowników.

Dotychczasowy system dotyczący odpadów zielonych (trawa, liście i gałęzie drzew, kora drzew) pozostanie bez zmian. Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości można będzie zagospodarować poprzez przekazanie ich we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej 4 lub do Mobilnego Punktu Zbierania Odpadów Zielonych, funkcjonującego w okresie od marca do listopada zgodnie z harmonogramem.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dotycząca wydawania kompostowników

26‑03‑2019 15:03:30

 

Informacja dotycząca wydawania kompostowników - I tura

Już na początku kwietnia mieszkańcy Sieradza, którzy dołączyli do programu „Kompostuj odpady” będą mogli odebrać swoje kompostowniki. W akcji Urzędu Miasta Sieradza wzięło udział 1563 osób. Zanim otrzymają pojemnik, konieczne jest podpisanie umowy i protokołu otrzymania kompostownika.

Umowę można podpisać przy odbiorze kompostownika na Placu Teatralnym w Sieradzu, w terminie zgodnym z harmonogramem. Ważne by była to ta sama osoba, która w urzędzie składała deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wcześniej o konieczności podpisania dokumentów i odbioru kompostownika pracownicy Referatu Ekologii i Ochrony Środowiska UM Sieradz poinformują zainteresowanych telefonicznie.
Wydawanie kompostowników, rozłożone na trzy tury, rozpocznie się 9 kwietnia 2019 r. w godz. 8.00 -19.00 na Placu Teatralnym w Sieradzu.

HARMONOGRAM:

I tura w dniu 9 i 10 kwietnia 2019r.
II tura w dniu 24 i 25.04.2019r.
III tura w dniu 29 i 30.05.2019r.

Osoby zamieszkałe w n/w rejonach otrzymują kompostowniki w I turze:

5 (ulice: Asnyka, Broniewskiego, Brzechwy, Droga Brzezińska. Kochanowskiego, Konwaliowa, Kowalskiego, Herberta, Liliowa, Norwida, Orzeszkowej, Partyzantów, Porazińskiej, Prusa, Reja, Rodziewiczówny, Różana, Sasankowa, Sempołowskiej, Słowackiego, Struga, Kasprowicza, Szymańskiego, Targowa, Tulipanowa, Tuwima, Wyspiańskiego, Żeromskiego);

7 (ulice: 11 Listopada, 3 Maja, Aleja Grunwaldzka, Cierplikowskiego, Armii Krajowej, Bohaterów Września, Braterstwa Broni, Gen. Maczka, Górka Kłocka, Jagiellońska, Jana Pawła II, Organizacji Katyń, Paderewskiego, Reymonta, Spychalskiego, Staropolna, Strzelców Kaniowskich, Sybiraków, Św. Floriana, Taczanowskiego, Harcerska, Wincentego Wnuka, Łokietka);

9 (ulice: Akacjowa, Jasna, Krasawna, Łąkowa, Olendry Duże, Pod Skarpą, Sąsiedzka, Słoneczna, Spacerowa, Ustronna, Wesoła, Wiosenna, Witosa, Wrzosowa, Wspólna, Zielona, Złotej Jesieni);

10 (ulice: 23 Stycznia, Aleja Pokoju, Aleja Zwycięstwa, Dominikańska, Kasztanowa, Kolegiacka, Kościuszki, Krótka, Leszka Czarnego, Ogrodowa, Parkowa, Piłsudskiego, Podwale, Pogorzelskiego, Polna, Powstańców Warszawy, Pułaskiego, Rybna, Rycerska, Rynek, Sukiennicza, Szewska, Toruńska, Tysiąclecia, Warcka, Warszawska, Wodna, Wyzwolenia, Zajęcza, Zamkowa, Żabia, Żwirki i Wigury);

11 (ulice: Bazylika, Ciołkowskiego, Grodzka, Klonowa, Kopernika, Kwiatowa, Lokajskiego, Mickiewicza, Mostowa, Nenckiego, Olendry Małe, Opłotki, Orzechowa, Podrzecze, Podzamcze, Portowa, Rynek Praski, Rzeczna, Siemianowicza, Sportowa, Starowarcka, Stawowa, Stodolniana, Wąska, Wierzbowa, Wschodnia).

Kompostownik jest zapakowany w pudełko kartonowe o wymiarach 95x29x41, w którym znajduje się Instrukcja jego użytkowania i złożenia. Prosimy o przybycie w wyznaczonym terminie.

Urząd Miasta Sieradza nadal przyjmuje zgłoszenia na kompostowniki. Taka informacja pozwoli oszacować kolejne zakupy brązowych pojemników na bioodpady ( mokre odpady kuchenne). Dotychczasowy system dotyczący odpadów zielonych (trawa, liście i gałęzie drzew, kora drzew) pozostanie bez zmian. Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości można będzie zagospodarować poprzez przekazanie ich we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej 4 lub do Mobilnego Punktu Zbierania Odpadów Zielonych, funkcjonującego w okresie od marca do listopada zgodnie z harmonogramem.

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zgłoszenie

22‑01‑2019 14:09:49
Dokumenty:
Plik docx Zgłoszenie Kompostuj odpady - własny kompostownik.docx
28‑02‑2019 13:58:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
13KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgłoszenie Kompostuj odpady - własny kompostownik.pdf
28‑02‑2019 13:58:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
43KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  22‑01‑2019 13:59:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  22‑01‑2019 13:59:58
Data ostatniej aktualizacji:
12‑08‑2020 14:26:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie