Rada Miejska w Sieradzu kadencji 2014-2018


IV Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

W dniu 29 grudnia 2014 r. (poniedziałek) godz. 13:00 w sali B (II piętro) Urząd Miasta Sieradza, Pl. Wojewódzki 1 odbędzie się IV Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2014 - 2018. Proponowany porządek:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku IV Sesji.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców
  - odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na rok 2014.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina miasto Sieradz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami dla Miasta Sieradza na lata 2014 - 2018."
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Sieradz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania gminy miasta Sieradz w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto - Czysta Gmina" .
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu wspierania rodziny dla miasta Sieradza na lata 2014-2016".
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Sieradza na lata 2014-2017".
 17. Sprawy różne - komunikaty.
 18. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał na IV Sesję Rady Miejskiej
Projekt uchwały budżetowej na 2015 rok

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

III Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

W dniu 18 grudnia 2014 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali B (II piętro) Urzędu Miasta Sieradza, Pl. Wojewódzki 1 odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2014 - 2018. Proponowany porządek:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku III Sesji.
 3. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców
  - odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sieradzu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sieradzu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sieradzu i ustalenia składu osobowego w kadencji 2014-2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2014-2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydentowi Miasta Sieradza.
 9. Sprawy rożne - komunikaty.
 10. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał na III Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Informacja o przeprowadzonych wyborach samorządowych
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
na obszarze miasta Sieradza do Rady Miejskiej w dniu 16.11.2014.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
580KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zaproszenie na pierwszą Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu w dniu 1 grudnia 2014 roku
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
101KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  26‑11‑2014 14:11:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
09‑12‑2014 13:53:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive