Statystyki


Title Author View Count
Przetargi PZP Jacek Potakowski 53715
Opłata od posiadania psa. Jacek Potakowski 52397
Umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty należności pieniężnych. Jacek Potakowski 49055
Budżet miasta na 2005 rok. Jacek Potakowski 46239
Podatek rolny. Jacek Potakowski 46235
Konkursy ofert Jacek Potakowski 45810
Sprawozdania z wykonania budżetu za lata 2003 - 2019 Jacek Potakowski 43234
Zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców. Jacek Potakowski 40166
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie. Jacek Potakowski 39441
Budżet miasta na 2009 rok. Jacek Potakowski 38651
Budżet miasta na 2010 rok. Jacek Potakowski 38023
Zarządzenia Prezydenta Miasta Jacek Potakowski 37423
Przetargi i konkursy ofert na 2016 rok Paulina Antczak - Jaszczyńska 29341
Oświadczenia majątkowe Jacek Potakowski 29164
Władze Adam Kmiecik 27332