Krajowy Rejestr Sądowy


KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Gminy, jako zadania zlecone, wykonują czynności związane z prowadzeniem Rejestru, polegające na zapewnieniu zainteresowanym:

  1. wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);
  2. urzędowych formularzy wniosków wymaganych ustawą umożliwiających rejestrację spółek jawnych;  
  3. dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz właściwości miejscowej sądów rejestrowych.
    - wysokość opłaty,
    - sposób uiszczania,
    - właściwość miejscowa sądu rejestrowego.
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  09‑11‑2015 13:40:52
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  09‑11‑2015 13:40:52
Data ostatniej aktualizacji:
10‑04‑2019 09:09:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive