Informacje pozostałe


Informacja

28‑02‑2023 14:46:59
 1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:
  Szczegółowy wykaz firm zawierający również kody odpadów znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
   
 2. Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (dane za 2022 rok):
  - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” gm. Ceków Kolonia
  - Eko-Region Zakład/Instalacja w Dylowie A gm. Pajęczno
  - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów - FCC Podhale Sp. z o.o.
   
 3. Osiągnięte poziomy przez gminę miasto Sieradz w 2022 roku:
  Informacja o osiągniętych poziomach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2022 oraz w latach poprzednich znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
   
 4. Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
  Gminy miasto Sieradz utworzyła na terenie miasta Sieradza Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Dzigorzewskiej 4.
  Szczegóły działania PSZOKa określone zostały w Regulaminie
   
 5. Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Z 2022 r. poz. 1622)
  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych mieszkańcy miasta Sieradza mogą dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Dzigorzewskiej 4.
  Ponadto na terenie miasta Sieradza 2 razy w roku działają Mobilne Punkty Odbioru Odpadów Problemowych i Niebezpiecznych, w ramach których Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Sieradzu nieodpłatnie odbiera m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.
  Wykaz terminów i lokalizacji Mobilnych Punktów Odbioru Odpadów Problemowych i Niebezpiecznych dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
   
 6. Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne (adresy pozyskane ze stron internetowych).
  - REVOL Sp. z o.o. Sp. K., Łódź, ul. Senatorska 21/30 31, tel. 793 313 321; 503 412 521,
  - Jopek recykling Dawid Jopek, Fabianów, ul. Przemysłowa 12, 63 330 Dobrzyca, email: jopek recykling@wp.pl, tel. 667 429 619; 724 569 561,
  - SO MASZ, Łask, ul. Leśników Polskich 65, 98 100 Łask, email: somasz.pl@gmail.com, tel. 605 684 846,
  - BM EKO Sp. z o.o. Sp. K., Krotoszyn, ul. Sienkiewicza 2/87, email: biuro@bmeko.com.pl, tel. 62 722 64 74, 577 164 184,
  - AP LOGIC Sp. z o.o., Zduńska Wola, ul. Fabryczna 2, e mail: aplogic@onet.pl, tel. 43 823 28 89, 506 068 802.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  28‑02‑2023 14:39:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  28‑02‑2023 14:39:37
Data ostatniej aktualizacji:
28‑02‑2023 14:48:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive