Ogłoszenia i komunikaty do 27.08.2020


XXX Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 – 2023

25‑08‑2020 22:53:57

W dniu 31 sierpnia 2020 r. o godz. 15.00, w sali B (II piętro) Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, odbędzie się XXIX Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023. Porządek sesji:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przedstawienie porządku XXX Sesji.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.
  5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżecie miasta Sieradza na rok 2020.
  8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z parku linowego i wolnostojącej ściany wspinaczkowej położonych w parku im. Adama Mickiewicza w Sieradzu.
  9. Sprawy rożne, komunikaty, oświadczenia radnych.
  10. Zakończenie obrad.

 
Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiałów w sprawie i możliwości zapoznania z nimi - "Budowia gazociągu śr/c Ø63 w rejonie ulicy Sadowej w Sieradzu"

21‑08‑2020 14:30:30

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256) informuję o przysługującym prawie do zapoznania się z aktami sprawy zebranymi w trakcie prowadzenia postępowania oraz o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych akt oraz zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293) w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

   
budowie gazociągu śr/c Ø63 w rejonie ulicy Sadowej w Sieradzu

Iinwestycja dotyczy działek o nr ewid. 196/2, 197/1, 197/2, 198, 199, 200, 201/1, 201/2, 201/3, 163 - działka drogowa, 159, 158, 157, 156, 155, 154, 153/2 (obręb geodezyjny 19) i nr ewid. 11 (obręb geodezyjny 18) – działka drogowa.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293) decyzja została uzgodniona z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – postanowienie znak: WUOZ-PP.5151.655.2020.JB z dnia 12.08.2020r. oraz Powiatowym Zarządem Dróg – postanowienie znak: IR.4222.297.2020 z dnia 11.08.2020r. Organy właściwe w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych nie zajęły stanowiska w sprawie uzgodnienia projektu decyzji w ustawowym terminie, a zatem wymagane uzgodnienia uważa się za dokonane.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradz, Plac Wojewódzki 1 (tel. 043 82 66 134) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30  w terminie od dnia 24 sierpnia 2020r. do 08 września 2020r., tj po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. Poz. 256) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Po upływie wyznaczonego terminu zostanie wydana decyzja w ww. sprawie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Sławomir Pyrzyński
NACZELNIK WYDZIAŁU URBANISTYKI

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

21‑08‑2020 14:07:17

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 21 sierpnia 2020r. decyzji Nr 33/2020 (znak: WU-A.6733.30.4.2020.AJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ludowej w Sieradzu na działkach nr ewid. 234/4 i 96/4 (obręb geodezyjny 21),

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, przy Placu Wojewódzkim 1 (tel. 43 826 61 34).
Niniejsze zawiadomienie uważna się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Matysiak
Zastępca Prezydenta Miasta

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

21‑08‑2020 13:52:50

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. Poz. 293 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wydaniu w dniu 20 sierpnia 2020r. decyzji Nr 32/2020 (znak: WU-A.6733.31.2020.AJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnym uzbrojeniem oraz przyłączami, przewidzianej do realizacji w rejonie ulicy Krasawnej w Sieradzu.

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, przy Placu Wojewódzkim 1 (tel. 043 82 66 134).
Niniejsze zawiadomienie uważna się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Matysiak
Zastępca Prezydenta Miasta

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

21‑08‑2020 13:45:02

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 20 sierpnia 2020r. decyzji Nr 31/2020 (znak: WU-A.6733.29.4.2020.AJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na:

budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w ulicy Krakowskie Przedmieście w Sieradzu.

Inwestycja dotyczy fragmentu działki drogowej o nr ewid. 494/3 (obręb geodezyjny 18)

.Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, przy Placu Wojewódzkim 1 (tel. 43 826 61 34).
Niniejsze zawiadomienie uważna się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Sławomir Pyrzyński
Naczelnik Wydziału Urbanistyki

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 779 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 78
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Kmiecik tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Data ostatniej aktualizacji:
28‑08‑2020 14:02:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie