Ogłoszenia i komunikaty do 31.12.2023


Sprawozdanie z przebiegu i wyniki konusltacji społecznych Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego MOF Sieradz - Zduńska Wola - Łask

13‑12‑2023 15:01:33
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego nr 1/2023 na przeprowadzenie prac konserwatorsko restauratorskich /edycja II/ - Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK Dom Zakonny, ul. Dominikańska 16, 98-200 Sieradz

05‑12‑2023 14:25:23
Dokumenty:
Plik pdf Zapytanie ofertowe II.pdf
05‑12‑2023 14:26:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
423KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf przedmiar robót.pdf
05‑12‑2023 14:26:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
721KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf formularz ofertowy edycja II.pdf
05‑12‑2023 14:26:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
228KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx formularz ofertowy edycja II.docx
05‑12‑2023 14:26:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o wyborze Wykonawcy - Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK Dom Zakonny.pdf
15‑01‑2024 10:13:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
131KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2024

04‑12‑2023 13:28:38
Dokumenty:
Plik pdf Zarządzenie nr 341/2023 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 1.12.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2024.pdf
04‑12‑2023 13:29:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
624KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wzór oferty.docx
04‑12‑2023 13:29:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
25KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik odt Załącznik nr 1 do Otwartego Konkursu Ofert.odt
04‑12‑2023 13:29:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik odt Załącznik nr 2 do Otwartego Konkursu Ofert.odt
04‑12‑2023 13:29:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wzór sprawozdania.docx
04‑12‑2023 13:29:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie nr 342/2023 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia naboru osób na członków komisji konkursowych.pdf
04‑12‑2023 13:29:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
333KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Formularz zgłoszenia kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.doc
04‑12‑2023 13:29:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
25KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zaproszenie do składania ofert na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych Gminy Miasto Sieradz wraz ze specyfikacją warunków konkursu

11‑10‑2023 15:05:08

 

Szczegółowe informacje dotyczące budżetu Miasta Sieradza dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej  zakładce "Budżet, podatki, opłaty, sprawozdania i opinie".

Dokumenty:
Plik pdf Zaproszenie do składania ofert.pdf
11‑10‑2023 15:07:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Pakiet informacyjny.pdf
11‑10‑2023 15:07:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr LXXXIV/584/2023 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Sieradza.pdf
11‑10‑2023 15:07:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
187KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr IV/135/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 października 2023 roku w sprawie opinii odnośnie możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Miasto Sieradz
17‑10‑2023 10:50:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
89KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja dodatkowa - Odpowiedzi na pytania
19‑10‑2023 15:06:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
285KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja dodatkowa II - Odpowiedzi na pytania.pdf
30‑10‑2023 09:06:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie o wyborze oferty w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych Gminy Miasto Sieradz.pdf
07‑12‑2023 08:20:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
118KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie