Konkursy ofert na 2024 rok


DRUGI Konkurs ofert na realizację w roku 2024 "Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV12)" dla mieszkańców miasta Sieradza na lata 2022 - 2025

05‑04‑2024 07:54:40

Konkurs ofert na realizację w roku 2024 "Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV12)" dla mieszkańców miasta Sieradza na lata 2022 - 2025

04‑04‑2024 11:10:22
Dokumenty:
Plik pdf Zarządzenie nr 54/2024 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 1 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację w roku 2024 "Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV12)" dla mieszkańców miasta Sieradza na lata 2022 - 2025 oraz powołania komisji konkursowej do wyboru ofert
04‑04‑2024 11:10:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert
04‑04‑2024 11:10:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
253KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych "Mikrogranty 2024"

15‑03‑2024 14:28:06
Dokumenty:
Plik pdf Zarządzenie nr 62/2024 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych "Mikrogranty 2024"
15‑03‑2024 14:29:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
516KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załączniki.pdf
15‑03‑2024 14:29:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
477KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert.pdf
11‑04‑2024 12:18:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
116KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2024 w obszarze promocji zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

05‑02‑2024 12:30:20
Dokumenty:
Plik pdf Zarządzenie nr 34/2024 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2024 w obszarze promocji zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.pdf
05‑02‑2024 12:31:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
596KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert.pdf
08‑03‑2024 13:55:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
637KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

"Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Sieradza w schronisku dla osób bezdomnych w 2024 roku"

27‑12‑2023 15:05:32
Dokumenty:
Plik pdf Zarządzenie nr 339/2023 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2024 z zakresu pomocy społecznej w obszarze pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. "Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Sieradza w schronisku dla osób bezdomnych w 2024 roku".pdf
27‑12‑2023 15:06:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie nr 364/2023 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 27 grudnia 2023 r. unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2024 zadania z zakresu pomocy społecznej w obszarze pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. "Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Sieradza w schronisku dla osób bezdomnych w 2024 roku" w części dotyczącej zadania nr 3-udzielanie schronienia bezdomnym rodzicom z dziećmi z terenu miasta Sieradza w schronisku dla osób bezdomnych.pdf
27‑12‑2023 15:07:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
214KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania pn. "Udzielanie schronienia bezdomnym z terenu miasta Sieradza w schronisku dla osób bezdomnych w 2024 roku".pdf
27‑12‑2023 15:24:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
389KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, promocji zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

27‑12‑2023 15:14:57
Dokumenty:
Plik pdf Zarządzenie nr 6/2024 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, promocji zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym..pdf
02‑01‑2024 14:48:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
224KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie nr 341/2023 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2024 w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, promocji zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.pdf
27‑12‑2023 15:17:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
624KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie nr 342/2023 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia naboru osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, promocji zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.pdf
27‑12‑2023 15:16:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
333KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na zadanie nr 6.pdf
05‑01‑2024 09:57:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
285KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na zadanie nr 7.pdf
11‑01‑2024 14:08:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
276KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na zadanie nr 3.pdf
31‑01‑2024 13:18:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
52KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na zadanie nr 5.pdf
02‑02‑2024 12:24:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na zadanie nr 2.pdf
27‑02‑2024 13:17:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
301KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na zadanie nr 1.pdf
19‑03‑2024 14:30:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na zadanie nr 4.pdf
20‑03‑2024 14:55:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
608KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na zadanie nr 8.pdf
17‑04‑2024 14:35:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
269KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2024 z zakresu pomocy społecznej w obszarze kompleksowych usług opiekuńczych

27‑12‑2023 15:21:12
Dokumenty:
Plik pdf Zarządzenie nr 337/2023 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2024 z zakresu pomocy społecznej w obszarze kompleksowych usług opiekuńczych.pdf
27‑12‑2023 15:22:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyniki otwartego konkursu ofert.pdf
02‑01‑2024 14:31:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
206KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  27‑12‑2023 15:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  27‑12‑2023 15:04:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑04‑2024 07:58:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie