Wykaz firm prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy miasto Sieradz


Urząd Miasta Sieradza zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1-2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami) zobowiązany jest prowadzić ewidencję zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Właściciele nieruchomości,  do czasu podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz opróżnianie ich przez firmy asenizacyjne, posiadające zezwolenie.

Właściciele nieruchomości przy wykonaniu ww. obowiązku zobowiązani są do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi za ostatnie 12 miesięcy. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz normatywne ilości nieczystości płynnych ustala się na podstawie zużycia wody określonego na podstawie wskazań wodomierza, a w przypadku jego braku, jako równe przeciętnym normom zużycia wody określonym w przepisach powszechnie obowiązujących w zakresie zużycia wody.

Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystośc

11‑01‑2024 10:27:55
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transport nieczystości ciekłych

14‑12‑2022 14:44:11
Dokumenty:
Plik pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transport_1056056.pdf
14‑12‑2022 14:54:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
118KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik odt Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transport_1056059.odt
14‑12‑2022 14:54:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
44KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Marta Jamroziak
email: m.jamroziak@umsieradz.pl tel.:43-826-61-41
, w dniu:  21‑01‑2016 15:23:34
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
11‑01‑2024 10:28:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive