Sterylizacja, kastracja i znakowanie zwierząt właścicielskich (psów i kotów)


 

Sterylizacja suk i kotek, kastracja psów i kotów
oraz obligatoryjne trwałe znakowanie tych zwierząt


Od 13.05.2024 r. (poniedziałek) rusza kolejny program sterylizacji, kastracji i znakowania zwierząt właścicielskich, współfinansowany przez gminę Miasto Sieradz w wysokości do 70% poniesionych kosztów zabiegu sterylizacji suk i kotek lub kastracji psów i kotów (lecz nie więcej niż 450 zł na jedno zwierzę domowe), wraz z ich obligatoryjnym trwałym znakowaniem (w całości finansowanym przez gminę Miasto Sieradz), dla właścicieli zwierząt, którzy zamieszkują na terenie gminy Miasto Sieradz. Właściciel kilku zwierząt domowych (psów i kotów) może tylko raz w roku kalendarzowym ubiegać się o przyznanie współfinansowania do ww. zabiegów maksymalnie do dwóch zwierząt.

Akcja trwa do 13  grudnia 2024 r. lub do wyczerpania limitu zabiegów.  By wziąć w niej udział należy w czasie jej trwania złożyć kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w sali Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sieradza, Pl. Wojewódzki 1, 98- 200 Sieradz bądź przesłać go drogą listowną na adres magistratu lub poprzez platformę ePUAP (wniosek można pobrać na dole strony). Z uwagi na ograniczoną liczbę możliwych do wykonania zabiegów sterylizacji i kastracji, o zakwalifikowaniu się do wzięcia udziału w programie decyduje kolejność złożonych wniosków.

Warunkiem współfinansowania przez gminę Miasto Sieradz w wysokości do 70% poniesionych kosztów zabiegu sterylizacji lub kastracji oraz obligatoryjnego trwałego znakowania (w całości finansowanego przez gminę Miasto Sieradz) ww. zwierząt jest:
a) zamieszkanie właściciela zwierzęcia na terenie miasta Sieradza;
b) wyrażenie przez właściciela zgody na oznakowanie zwierzęcia za pomocą czipa (nie dotyczy zwierząt już oznakowanych);
c) przedłożenie w formie załącznika do składanego wniosku kserokopii książeczki zdrowia zwierzęcia z widocznym adresem zamieszkania na terenie miasta Sieradza jego właściciela i aktualnego dokumentu potwierdzającego poddanie zwierzęcia obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie (dotyczy wyłącznie suczek i psów);
d) przedłożenie do wglądu lekarzowi weterynarii wykonującemu zabieg sterylizacji lub kastracji:
-  książeczki zdrowia zwierzęcia;
- aktualnego dokumentu potwierdzającego poddanie zwierzęcia obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie (dotyczy wyłącznie suczek i psów).
g) dokładne doprecyzowanie wagi zwierzęcia we wniosku z uwagi na ustalone limity wagowe w obrębie zabiegów sterylizacji i kastracji.

Niespełnienie powyższych warunków spowoduje, wykluczenie zwierzęcia z akcji.  

Wniosek, po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie niezwłocznie przekazany do Gabinetu Weterynaryjnego prowadzonego przez Pana Przemysława Błaszczyka, przy ul. Władysława Jagiełły 16 w Sieradzu. W celu ustalenia daty wykonania zabiegu, lekarz ww. gabinetu skontaktuje się telefonicznie z właścicielem/opiekunem zwierzęcia wskazanym we wniosku.

Koszty zabezpieczenia rany pooperacyjnej (ubranko lub kołnierz) ponoszą właściciele zwierząt.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
302KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  10‑05‑2024 15:23:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  10‑05‑2024 15:23:59
Data ostatniej aktualizacji:
10‑05‑2024 15:27:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive