Rejestr umówLp.

Data zawarcia
umowy

Wykonawca

Przedmiot umowy

Termin wykonania

Cena
Komórka
nadzorująca
wykonanie umowy
             
1. 03.03.2016r. DROMAK Sp. z o.o.; Zduńska Wola Wykonanie remontów dróg gminnych nieutwardzonych w Sieradzu do dnia 20.12.2016 r. 307.930,50 zł Referat Drogownictwa
2. 08.03.2016r. DROMAK Sp. z o.o.; Zduńska Wola Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Sieradzu do dnia 20.12.2016 r. 131.708,40 zł Referat Drogownictwa
3. 19.04.2016r. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "bocar"; Wrzosowa Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sieradz do dnia 31.08.2016r. 787.200,00 zł Biuro Bezpieczeństwa Obywateli
4. 20.04.2016r. Zakład Usług Komunalnych B.J. Pabich s.c.; Zduńska Wola Wykonanie ciągów pieszych – alejek parkowych w Parku Broniewskiego w Sieradzu do dnia 31.07.2016r. 176.332,65 zł Referat Inwestycji
5. 25.04.2016r. Zakład Usług Komunalnych B.J. Pabich s.c.; Zduńska Wola Wykonanie ciągów komunikacyjnych łączących ul. Podrzecze ze starorzeczem rzeki Żegliny w Sieradzu do dnia 31.08.2016r. 242.683,50 zł Referat Inwestycji
6. 28.04.2016r. Zakład Usług Komunalnych B.J. Pabich s.c.; Zduńska Wola Zagospodarowanie terenu przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sieradzu do dnia 31.10.2016r. 675.786,72 zł Referat Drogownictwa
7. 29.04.2016r. Biuro Projektów Dróg UNIPLAN Małgorzata Turska; Bełchatów Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jagiełły i ul. Królowej Jadwigi w Sieradzu do dnia 30.12.2016r. 45.000,00 zł Referat Inwestycji
8. 29.04.2016r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.; Sieradz Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Spacerowej i ul. Wesołej w Sieradzu (zamówienie dodatkowe) do dnia 16.05.2016r. 19.899,89 zł Referat Inwestycji
9. 16.05.2016r. GZD Sp. z o.o. Sp. k.; Jonkowo Wykonanie informacji wizualnej Sieradza - etap III do dnia 30.11.2016r. 173.249,68 zł Referat Drogownictwa
10. 17.05.2016r. F.H.U. "MONTER" mgr inż. Zbigniew Cybulski; Sieradz Przystosowanie budynku Przedszkola Nr 4 „Słoneczne Przedszkole” w Sieradzu do przepisów przeciwpożarowych do dnia 28.07.2016r. 122.385,00 zł Przedszkole nr 4
11. 17.05.2016r. F.H.U. "MONTER" mgr inż. Zbigniew Cybulski; Sieradz Przystosowanie budynku Przedszkola Nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu do przepisów przeciwpożarowych do dnia 22.08.2016r. 92.194,44 zł Przedszkole Nr 2
12. 25.05.2016r. Zakład Usług Komunalnych B.J. Pabich s.c.; Zduńska Wola Konserwacja nawierzchni odcinków dróg - jezdni, chodników, parkingów i mostów na terenie miasta Sieradza do dnia 15.12.2016r. 1.149.890,00 zł Referat Drogownictwa
13. 25.05.2016r. TAMEX Obiekty Sportowe S.A.; Warszawa Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR do dnia 31.08.2017r. 5.761.771,00 zł Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
14. 31.05.2016r. El-Mar Sp. z o.o.; Toruń Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza do dnia 31.08.2016r. 167.056,56 zł Referat Drogownictwa
15. 31.05.2016r. Zakład Usług Komunalnych B.J. Pabich s.c.; Zduńska Wola Wykonanie parkingów w os. Polna Północ - etap I: parkingi i dojazdy w rejonie budynków przy ul. Pogorzelskiego 1, 3, 5 do dnia 30.09.2016r. 222.530,00 zł Referat Inwestycji
16. 02.06.2016r. Roboty Ziemne Marcin Kubiak; Zgierz Przystosowanie zbiorników wodnych do odprowadzania wód z kanalizacji deszczowej z rejonu ul. Dworskiej w Sieradzu do dnia 31.10.2016r. 631.263,57 zł Referat Inwestycji
17. 01.07.2016r. F.H.U. "INSTAL" inż. Marek Lewandowski; Warta Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia w os. Reymonta, części ul. 3 Maja i części ul. Podgórze w Sieradzu do dnia 30.12.2016r. 428.040,00 zł Referat Inwestycji
18. 01.07.2016r. P.H.U. "BUD-MAR" Marzanna Janiszewska; Sieradz 2 Wymiana podłogi sportowej na sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu do dnia 07.09.2016r. 212.828,71 zł Gimnazjum nr 3
19. 05.07.2016r. Konsorcjum: Molewski Sp. z o.o; Włocławek oraz Invest Development Sp. z o.o; Chodecz Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Sieradzu do dnia 31.10.2017r. 2.397.931,28 zł Referat Ekologii i Ochrony Środowiska
20. 05.07.2016r. Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o.; Białystok Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR do dnia 31.05.2017r. 79.950,00 zł Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
21. 07.07.2016r. F.H.U. "INSTAL" inż. Marek Lewandowski; Warta Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sieradza w 2016 roku (zamówienie uzupełniające) do dnia 31.12.2016r. 99.138,00 zł Referat Drogownictwa
22. 12.07.2016r. P.H.U. SOMAR-BRUK Marcin Sosin; Sieradz Wykonanie utwardzenia terenu przy budynku Przedszkola nr 4 "Słoneczne Przedszkole" w Sieradzu do dnia 26.08.2016r. 36.893,32 zł Przedszkole Nr 4
23. 13.07.2016r. P.B.H.U. SAF-BUD Szafarz Dariusz; Sieradz Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Sieradzu w celu utworzenia lokali mieszkalnych do dnia 30.09.2017r. 2.569.351,59 zł Referat Inwestycji
24. 26.07.2016r. P.H.U. "BUD-MAR" Marzanna Janiszewska; Sieradz 2 Wymiana podłogi sportowej na sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu (zamówienie dodatkowe) do dnia 26.08.2016r. 20.915,16 zł Gimnazjum Nr 3
25. 26.07.2016r. Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k.; Mosina Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego wyposażenia placów zabaw na terenie miasta Sieradza do dnia 18.10.2016r. 60.405,30 zł Referat Ekologii i Ochrony Środowiska
26. 09.08.2016r. MW PROJEKT Drogowa Pracownia Projektowa Marcin Wawrzyniak; Poznań Wykonanie dokumentacji projektowej parkingów w os. Polna Północ w Sieradzu - parkingi i utwardzenia w kwartale ulic: Polna, Zajęcza, Targowa i Pogorzelskiego do dnia 31.03.2017r. 59.990,00 zł Referat Inwestycji
27. 31.08.2016r. DROMAK Sp. z o.o.; Zduńska Wola Budowa skrzyżowania ul. Dworskiej z ul. POW w Sieradzu do dnia 25.11.2016r. 332.547,40 zł Referat Inwestycji
28. 19.10.2016r. Przedsiębiorstwo Optimus Sp. z o.o.; Sieradz Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sieradzu w ramach projektu „Równamy do najlepszych” - część nr 1 zamówienia dostawa sprzętu komputerowego 8 tygodni od dnia zawarcia umowy 42.239,43 zł Gimnazjum Nr 2
29. 19.10.2016r. Przedsiębiorstwo Optimus Sp. z o.o.; Sieradz Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sieradzu w ramach projektu „Równamy do najlepszych” - część nr 2 zamówienia dostawa sprzętu AGD oraz mebli kuchennych do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy 5.979,03 zł Gimnazjum Nr 2
30. 26.10.2016r. 13 p. Grzegorz Kociumbas; Wrocław Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sieradzu w ramach projektu „Równamy do najlepszych” - część nr 4 zamówienia dostawa oprogramowania multimedialnaego 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy 1.020,90 zł Gimnazjum Nr 2
31. 26.10.2016r. 13 p. Grzegorz Kociumbas; Wrocław Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu w ramach projektu „Równamy do najlepszych” - część nr 1 zamówienia dostawa sprzętu komputerowego 8 tygodni od dnia zawarcia umowy 69.845,55 zł Szkoła Podstawowa nr 6
32. 26.10.2016r. Educarium Sp. z o.o.; Bydgoszcz Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu w ramach projektu „Równamy do najlepszych” - część nr 2 zamówienia dostawa oprogramowania multimedialnego do 1 tygodnia od dnia zawarcia umowy 3.685,00 zł Szkoła Podstawowa nr 6
33. 26.10.2016r. Educarium Sp. z o.o.; Bydgoszcz Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu w ramach projektu „Równamy do najlepszych” - część nr 3 zamówienia dostawa pomocy dydaktycznych do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy 83.282,00 zł Szkoła Podstawowa nr 6
34. 02.11.2016r. Centrum SEDNO Sp. z o.o.; Koszalin Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sieradzu w ramach projektu „Równamy do najlepszych” - część nr 3 zamówienia dostawa książek do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy 811,80 zł Gimnazjum Nr 2
35. 02.11.2016r. Centrum SEDNO Sp. z o.o.; Koszalin Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sieradzu w ramach projektu „Równamy do najlepszych” - część nr 6 zamówienia dostawa sprzętu sportowego oraz rehabilitacyjnego do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy 26.149,80 zł Gimnazjum Nr 2
36. 03.11.2016r. Konsorcjum: EKO-BUD Piotr Haraszkiewicz; Sieradz oraz F.H.U. "MONTER" mgr inż. Zbigniew Cybulski; Sieradz Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznikiem do istniejącej Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 8 w Sieradzu do dnia 30.11.2016r. 1.154.219,40 zł Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 8
37. 02.11.2016r. Centrum SEDNO Sp. z o.o.; Koszalin Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 8 w Sieradzu w ramach projektu „Równamy do najlepszych” - część nr 2 zamówienia dostawa oprogramowania multimedialnego do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy 4.557,00 zł Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 8
38. 02.11.2016r. Centrum SEDNO Sp. z o.o.; Koszalin Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 8 w Sieradzu w ramach projektu „Równamy do najlepszych” - część nr 3 zamówienia dostawa pomocy dydaktycznych do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy 65.878,80 zł Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 8
39. 16.11.2016r.  „Invar PC  Media” Sp. z o.o.; Sieradz Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 8 w Sieradzu w ramach projektu „Równamy do najlepszych” - część nr 1 dostawa sprzętu komputerowego 8 tygodni od dnia zawarcia umowy 23.440,00 Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 8
40. 06.12.2016r. JUKO Sp. z o.o.; Zawiercie Usługi związane z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Sieradza - część nr 1 do dnia 22.12.2016r. 35.178,00 Referat Ekologii i Ochrony Środowiska
41. 06.12.2016r. JUKO Sp. z o.o.; Zawiercie Usługi związane z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Sieradza - część nr 2 do dnia 22.12.2016r. 35.178,00 Referat Ekologii i Ochrony Środowiska
42. 14.12.2016r. "BUD-TRANS" Maria Karbowiak; Sieradz Wzmocnienie nawierzchni drogi ul. Glinianki do dnia 20.12.2016r. 230.603,17 zł Referat Drogownictwa
43. 08.12.2016r. PPPHU "VIKA" Renata Musielska; Błaszki Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sieradzu w ramach projektu „Równamy do najlepszych” do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy 18.355,11 zł Gimnazjum Nr 2
44. 23.11.2016r. Tomatis Developpement S.A.; Luxembourg Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 8 w Sieradzu w ramach projektu „Równamy do najlepszych” do dnia 14.12.2016r. 12.324,78 zł Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 8
45. 20.12.2016r. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.; Sieradz Utrzymanie zimowe dróg, zieleni i czystości na terenie miast Sieradza w 2017 roku od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 3.659.858,72 zł Referat Ekologii i Ochrony Środowiska
46. 21.12.2016r. Firma Handlowo-Usługowa "PMP" s.c. P. Korpa, M. Szymański; Sieradz Zaprojektowanie  i wykonanie zagospodarowania terenów turystyczno-rekreacyjnych nad rzeką Wartą w rejonie ulicy Portowej w Sieradzu do dnia 06.07.2018r. 3.567.000,00 zł Referat Inwestycji
47. 21.12.2016r. F.H.U. "INSTAL" inż. Marek Lewandowski; Warta Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie maista Sieradza w 2017 roku od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 314.464,26 zł Referat Drogownictwa
48. 13.12.2016r. TUiR Warta S.A.; Warszawa Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy miasto Sieradz wraz z jednostkami organizacyjnymi – część nr 1 zamówienia: Ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 36 miesięcy 377.529,81 zł Referat Ogólno-Administracyjny
49. 08.12.2016r. PZU S.A. Region Centralny Oddział Sprzedaży Korporacyjnej; Łódź Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy miasto Sieradz wraz z jednostkami organizacyjnymi – część nr 2 zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne 36 miesięcy 134.897,67 zł Referat Ogólno-Administracyjny
50. 13.12.2016r. TUiR Warta S.A.; Warszawa Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy miasto Sieradz wraz z jednostkami organizacyjnymi – część nr 3 zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe 36 miesięcy 34.575,00 zł Referat Ogólno-Administracyjny
51. 08.12.2016r. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group; Warszawa Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Urzędu Miasta Sieradza oraz miejskich jednostek organizacyjnych gminy miasto Sieradz i członków ich rodzin 24 miesiące 787.489,20 zł Referat Ogólno-Administracyjny
52. 29.12.2016r. EKO-OIL Sp. z o.o. Sp. k.; Sieradz Dostawa oleju opałowego na potrzeby gminy miasto Sieradza do dnia 31.12.2017r. 206.400,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 6 / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
53. 29.12.2016r. PKO Bank Polski S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Kaliszu Bankowa obsługa budżetu gminy miasto Sieradz w latach 2017-2021 do dnia 30.11.2021r. 1.494.602,74 zł Referat Finansowo-Budżetowy
54. 30.12.2016r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska; Kalisz Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Żłobka Miejskiego w Sieradzu – część nr 1 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 4.775,49 zł  Żłobek Miejski
55. 28.12.2016r. Przedsiębiorstwo Handlowe Piotr Prekwa; Sieradz Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Żłobka Miejskiego w Sieradzu - część nr 2 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 3.747,50 zł Żłobek Miejski
56. 28.12.2016r. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska WART-MILK; Sieradz Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Żłobka Miejskiego w Sieradzu - część nr  4 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 4.156,90 zł Żłobek Miejski
57. 28.12.2016r. P.P.H.U. „SALBEX” Bożena Jurga; Sieradz Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Żłobka Miejskiego w Sieradzu - część nr  5 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 1.327,50 zł Żłobek Miejski
58. 28.12.2016r. Przedsiębiorstwo Handlowe Piotr Prekwa; Sieradz Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Żłobka Miejskiego w Sieradzu - część nr  6 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 432,00 zł Żłobek Miejski
59. 28.12.2016r. Przedsiębiorstwo Drobiarskie Grzegorz Wyrębski; Wróblew Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Żłobka Miejskiego w Sieradzu - część nr  8 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 1.101,45 zł Żłobek Miejski
60. 28.12.2016r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska; Kalisz Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu - część nr 1 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 48.131,85 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
61. 27.12.2016r. Przedsiębiorstwo Handlowe Piotr Prekwa; Sieradz Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu - część nr 2 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 30.888,00 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
62. 27.12.2016r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "MORFISH" Roman Ciołek; Wróblew Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu - część nr 5 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 12.313,30 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
63. 30.12.2016r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska; Kalisz Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu - część nr 6 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 3.960,00 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
64. 28.12.2016r. Przedsiębiorstwo Drobiarskie Grzegorz Wyrębski; Wróblew Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu - część nr 8 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 24.906,00 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
65. 20.12.2016r. TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.; Kraków Dostawa energii elektrycznej na potrzeby gminy miasto Sieradz od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 899.304,66 zł Referat Ogólno-Administracyjny
66. 30.12.2016r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska; Kalisz Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu - część nr 1 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 27.495,31 zł Przedszkole Nr 3
67. 28.12.2016r. Przedsiębiorstwo Handlowe Piotr Prekwa; Sieradz Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu - część nr 2 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 21.988,95 zł Przedszkole Nr 3
68. 28.12.2016r. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska WART-MILK; Sieradz Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu - część nr 4 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 21.732,65 zł Przedszkole Nr 3
69. 28.12.2016r. P.P.H.U. „SALBEX” Bożena Jurga; Sieradz Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu - część nr 5 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 8.255,00 zł Przedszkole Nr 3
70. 28.12.2016r. Gospodarstwo Rolne, Ferma Drobiu Bartosz Chinalski; Łask Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu - część nr 6 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 3.325,00 zł Przedszkole Nr 3
71. 28.12.2016r. Przedsiębiorstwo Drobiarskie Grzegorz Wyrębski; Wróblew Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu - część nr 8 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 8.051,40 zł Przedszkole Nr 3
72. 30.12.2016r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska; Kalisz Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jasia i Małgosi w Sieradzu - część nr 1 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 41.169,40 zł Przedszkole Nr 6
73. 29.12.2016r. Przedsiębiorstwo Handlowe Piotr Prekwa; Sieradz Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jasia i Małgosi w Sieradzu - część nr 2 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 52.422,00 zł Przedszkole Nr 6
74. 29.12.2016r. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska WART-MILK; Sieradz Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jasia i Małgosi w Sieradzu - część nr 4 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 34.694,20 zł Przedszkole Nr 6
75. 27.12.2016r. Przedsiębiorstwo Handlowe Piotr Prekwa; Sieradz Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu - część nr 2 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 25.096,60 zł Przedszkole Nr 1
76. 28.12.2016r. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe s.c. Agnieszka Zagłoba, Jacek Zagłoba Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu - część nr 3 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 5.614,50 zł Przedszkole Nr 1
77. 27.12.2016r. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska WART-MILK; Sieradz Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu - część nr 4 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 19.540,80 zł Przedszkole Nr 1
78. 29.12.2016r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska; Kalisz Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu - część nr 1 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 36.974,90 zł Przedszkole Nr 2
79. 29.12.2016r. Przedsiębiorstwo Handlowe Piotr Prekwa; Sieradz Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu - część nr 2 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 44.440,10 zł Przedszkole Nr 2
80. 28.12.2016r. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe s.c. Agnieszka Zagłoba, Jacek Zagłoba Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu - część nr 3 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 11.143,00 zł Przedszkole Nr 2
81. 28.12.2016r. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska WART-MILK; Sieradz Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu - część nr 4 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 37.694,50 zł Przedszkole Nr 2
82. 30.12.2016r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska; Kalisz Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu - część nr 1 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 42.593,10 zł Przedszkole Nr 5
83. 29.12.2016r. Przedsiębiorstwo Handlowe Piotr Prekwa; Sieradz Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu - część nr 2 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 47.701,00 zł Przedszkole Nr 5
84. 29.12.2016r. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska WART-MILK; Sieradz Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu - część nr 4 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 33.373,00 zł Przedszkole Nr 5
85. 28.12.2016r. BOROWINA Zakład Mięsny Podsiadły Spółka jawna; Złoczew Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu - część nr 7 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 25.462,50 zł Przedszkole Nr 5
86. 27.12.2016r. Przedsiębiorstwo Handlowe Piotr Prekwa; Sieradz Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 15 w Sieradzu - część nr 2 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 76.071,00 zł Przedszkole Nr 15
87. 27.12.2016r. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe s.c. Agnieszka Zagłoba, Jacek Zagłoba Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 15 w Sieradzu - część nr 3 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 29.290,00 zł Przedszkole Nr 15
88. 27.12.2016r. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska WART-MILK; Sieradz Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 15 w Sieradzu - część nr 4 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 49.045,00 zł Przedszkole Nr 15
89. 30.12.2016r. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe s.c. Agnieszka Zagłoba, Jacek Zagłoba Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu - część nr 3 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 1.200,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 4
90. 30.12.2016r. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska WART-MILK; Sieradz Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu - część nr 4 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 16.013,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 4
91. 30.12.2016r. Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych "Funny Pets" Marta Szturma; Sieradz Usługi związane z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Sieradza do dnia 31.12.2017r. 205.410,00 zł Referat Ekologii i Ochrony Środowiska
92. 29.12.2016r. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe s.c. Agnieszka Zagłoba, Jacek Zagłoba Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu - część nr 3 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 5.077,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 10
93. 29.12.2016r. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska WART-MILK; Sieradz Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu - część nr 4 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 32.789,90 zł Szkoła Podstawowa Nr 10
94. 30.12.2016r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska; Kalisz Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 4 Słoneczne przedszkole w Sieradzu - część nr 1 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 30.352,08 zł Przedszkole Nr 4
95. 29.12.2016r. Przedsiębiorstwo Handlowe Piotr Prekwa; Sieradz Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 4 Słoneczne przedszkole w Sieradzu - część nr 2 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 45.947,50 zł Przedszkole Nr 4
96. 28.12.2016r. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe s.c. Agnieszka Zagłoba, Jacek Zagłoba Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 4 Słoneczne przedszkole w Sieradzu - część nr 3 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 16.010,00 zł Przedszkole Nr 4
97. 29.12.2016r. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska WART-MILK; Sieradz Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 4 Słoneczne przedszkole w Sieradzu - część nr 4 od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 42.718,50 zł Przedszkole Nr 4
Informacja wytworzona przez:
Paulina Antczak - Jaszczyńska
email: p.antczak@umsieradz.pl tel.:43-826-61-28
, w dniu:  21‑09‑2016 07:49:41
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  21‑09‑2016 07:49:41
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2017 11:38:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie