Ogłoszenia i komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
806KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o przysługujacym prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz o prawie wypowiedzenia się co do zebranych akt

03‑08‑2020 11:43:10

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256) informuję o przysługującym prawie do zapoznania się z aktami sprawy zebranymi w trakcie prowadzenia postępowania oraz o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych akt oraz zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293) w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:   

budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnym uzbrojeniem orazprzyłączami, przewidzianej do realizacji w rejonie ulicy Krasawnej w Sieradzu.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293) decyzja została uzgodniona z zarządcą dróg gminnych (stanowisko z dnia 27.07.2020r., znak: WIK-D.6733.24.2020)
Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradz, Plac Wojewódzki 1 (tel. 043 82 66 134) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30  w terminie od dnia 3 sierpnia 2020r. do 17 sierpnia 2020r., tj po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. Poz. 256) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Po upływie wyznaczonego terminu zostanie wydana decyzja w ww. sprawie.


Z up. PREZYDENTA MIASTA
Sławomir Pyrzyński
NACZELNIK WYDZIAŁU URBANISTYKI

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o przysługujacym prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz o prawie wypowiedzenia się co do zebranych akt

31‑07‑2020 09:20:49


OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256) informuję o przysługującym prawie do zapoznania się z aktami sprawy zebranymi w trakcie prowadzenia postępowania oraz o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych akt oraz zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293) w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ludowej w Sieradzu na działkach nr ewid.  234/4 i 96/4 (obręb geodezyjny 21)

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293) decyzja została uzgodniona z zarządcą dróg gminnych (stanowisko z dnia 27.07.2020r., znak: WIK-D.6733.23.2020)
Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradz, Plac Wojewódzki 1 (tel. 043 82 66 134) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30  w terminie od dnia 31 lipca 2020r. do 15 sierpnia 2020r., tj po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. Poz. 256) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Po upływie wyznaczonego terminu zostanie wydana decyzja w ww. sprawie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Sławomir Pyrzyński
NACZELNIK WYDZIAŁU URBANISTYKI

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o przysługujacym prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz o prawie wypowiedzenia się co do zebranych akt

30‑07‑2020 10:20:39

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256) informuję o przysługującym prawie do zapoznania się z aktami sprawy zebranymi w trakcie prowadzenia postępowania oraz o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych akt oraz zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293) w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:  

budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w ulicy Krakowskie Przedmieście w Sieradzu.
Inwestycja dotyczy fragmentu działki drogowej o nr ewid. 494/3 (obręb geodezyjny 18).

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293) decyzja została uzgodniona z zarządcą dróg gminnych oraz Łódzkim Wojewódzki Konserwatorem Zabytków – postanowienie z dnia 20.07.2020r., znak: WUOZ-PP.5151.588.2020.JB
Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradz, Plac Wojewódzki 1 (tel. 043 82 66 134) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30  w terminie od dnia 30 lipca 2020r. do 14 sierpnia 2020r., tj po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. Poz. 256) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Po upływie wyznaczonego terminu zostanie wydana decyzja w ww. sprawie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Sławomir Pyrzyński
NACZELNIK WYDZIAŁU URBANISTYKI

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o przysługujacym prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz o prawie wypowiedzenia się co do zebranych akt

30‑07‑2020 10:07:30

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256) informuję o przysługującym prawie do zapoznania się z aktami sprawy zebranymi w trakcie prowadzenia postępowania oraz o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych akt oraz zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293) w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ulic Żeromskiego, Broniewskiego, Herberta i Tuwima w Sieradzu.
Inwestycja dotyczy działek drogowych o nr ewid. 123, 286/18, 11, 16, 21, 125, 217/3 (obręb geodezyjny 14).

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293) decyzja została uzgodniona z zarządcą dróg gminnych oraz zarządcą dróg powiatowych – postanowienie znak: IR.4222.263.2020 z dnia 20.07.2020r. - realizacja inwestycji pod warunkiem uzgodnienia z Powiatowym Zarządem Dróg w Sieradzu lokalizacji gazociągu średniego ciśnienia oraz warunków i terminu prowadzenia robót w pasie drogowym drogi powiatowej numer 1754E – ulicy Broniewskiego w Sieradzu.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradz, Plac Wojewódzki 1 (tel. 043 82 66 134) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30  w terminie od dnia 30 lipca 2020r. do 14 sierpnia 2020r., tj po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. Poz. 256) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Po upływie wyznaczonego terminu zostanie wydana decyzja w ww. sprawie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Sławomir Pyrzyński
NACZELNIK WYDZIAŁU URBANISTYKI

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

30‑07‑2020 09:22:01


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 24 lipca 2020r. decyzji Nr 29/2020 (znak:
WU-A.6733.14.2020.AJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na:

budowie i przebudowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia przy ulicy: Nenckiego, Siemianowicza, Kopernika, Ciołkowskiego, Kwiatowej, Stodolnianej i Olendry Małe w Sieradzu,

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, przy Placu Wojewódzkim 1 (tel. 43 826 61 34).
Niniejsze zawiadomienie uważna się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Matysiak
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
181KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 19 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Kmiecik tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
05‑08‑2020 15:33:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive