Ogłoszenia i komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
356KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
349KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
244KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, wiatą nad zjazdem do garażu podziemnego, drogą wewnętrzną i wewnętrznym układem komunikacyjnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 5445/137 (obręb geodezyjny 14) w Sieradzu.

13‑07‑2021 12:44:51


PREZYDENT MIASTA SIERADZA

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735), zawiadamiam strony postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, wiatą nad zjazdem do garażu podziemnego, drogą wewnętrzną i wewnętrznym układem komunikacyjnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 5445/137 (obręb geodezyjny 14) w Sieradzu o:

1) wystąpieniu Prezydenta Miasta Sieradza na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741) o uzgodnienie projektu decyzji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Departamentu Geodezji, Kartografii i Geologii, Aleja Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź;

2) przedłużeniu, stosownie do art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735), terminu załatwienia sprawy do dnia 12 sierpnia 2021r.

Zgodnie z art. 35 §5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności a także opóźnień spowodowanych z przyczyn niezależnych od organu.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, gdy:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych ani w terminie   wskazanym zgodnie z art. 36 §1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Sieradza.


Akta sprawy znajdują się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (tel. 82 66 134).
Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Sławomir Pyrzyński
NACZELNIK WYDZIAŁU
URBANISTYKI

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
259KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
284KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
201KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 17 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Jastrzębska
email: a.jastrzebska@umsieradz.pl
, w dniu:  28‑08‑2020 13:56:05
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
21‑07‑2021 12:13:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive