Ogłoszenia i komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
652KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Dotacja do usuwania azbestu z obiektów budowlanych na terenie gminy Miasto Sieradz - edycja 2023

01‑06‑2023 13:45:05


Urząd Miasta Sieradza informuje, że od 2 czerwca br. zostanie uruchomiony nabór wniosków o zawarcie umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Miasto Sieradz. Program zakłada dotacje w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji, natomiast nie więcej niż 2 000,00 zł.
Szczegółowy regulamin udzielania dotacji celowych określony został w uchwale Nr LXXXII/567/2023 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Miasto Sieradz (Dz. Urz.Woj. Łódz. z 2023 r. poz. nr 4327).

Wniosek o zawarcie umowy dotacji wraz z wymaganymi dokumentami, w tym dokumentem potwierdzającym władanie nieruchomością, zgłoszeniem robót budowlanych z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Sieradzu, pełnomocnictwem w przypadku współwłasności oraz RODO można składać w Urzędzie Miasta Sieradza.
Wzór wniosku wraz z załącznikami do pobrania TUTAJ.
Ponieważ liczba przyznanych dotacji jest limitowana wysokością środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej w danym roku decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie - spotkanie dotyczące przyszłej funkcji Dworku Modrzewiowego.

30‑05‑2023 13:57:53

 

ZAPROSZENIE

 

Już w najbliższy poniedziałek, 5 czerwca, zapraszamy mieszkańców Sieradza na spotkanie dotyczące przyszłej funkcji Dworku Modrzewiowego.

Przypomnijmy, że Dworek Modrzewiowy zwyciężył w I Konkursie "Nasz Zabytek" w województwie łódzkim. Organizatorem konkursu jest Fundacja Most the Most. Dzięki zwycięstwu nasz zabytek otrzyma milion złotych na rewitalizację a cała społeczność Sieradza, szansę na wspólne określenie jego przyszłości.

Swoje pomysły można zgłaszać m.in. poprzez specjalny formularz (link na dole strony). Razem z Fundacją zapraszamy również na spotkanie, na którym wspólnie będziemy mogli porozmawiać o Dworku Modrzewiowym.

Spotkanie zaplanowane jest na 5 czerwca o godz. 16.00 w sala B (II piętro) Urzędu Miasta Sieradza.
 

Zgłoś swój pomysł

Od 22 maja do 12 czerwca 2023 r. zgłoś pomysł w jaki sposób chcesz użytkować zabytek. Pomysł będzie można zgłosić tutaj przez elektroniczny formularz lub przez telefon (+48 517 884 088 lub 22 47 55 111).

Zaangażuj się, to tylko kilka prostych kroków!
1. Wymyśl jak nadać zwycięskiemu zabytkowi nowe życie*
2. Wypełnij i wyślij zgłoszenie.
3. Zachęć bliskich, sąsiadów, żeby również przesłali nam swoje pomysły.

*Przygotowaliśmy kilka punktów, które pomogą Ci wypełnić zgłoszenie. Zastanów się jak realizacja Twojego pomysłu będzie służyć mieszkańcom? Czy uwzględnia dostępność dla osób z niepełnosprawnością? Kto będzie mógł korzystać z nowej funkcji zabytku? W jaki sposób przeznaczenie budynku może integrować lokalną społeczność i wspierać międzypokoleniową współpracę?

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie II_Konkurs_Sieradz.png
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
286KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
198KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

LXXXIII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

24‑05‑2023 09:02:04

W dniu 30 maja 2023 r. o godz. 14.00 odbędzie się LXXXIII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023. Porządek Sesji:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przedstawienie porządku LXXXIII  Sesji.

 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Interpelacje Radnych,  zapytania mieszkańców.

 5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 6. Przyjęcie Raportu z  wykonania  Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji za 2022 rok.

 7. Przyjęcie Sprawozdania  z realizacji „Programu współpracy gminy Miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”

 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej  Miasta  Sieradza.  

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na  rok 2023 r.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu zapewniającego bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych placówkach.  

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie gminy Miasto Sieradz w roku 2023.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położnego w Sieradzu od rejonu ulic Górka Kłocka i Armii Krajowej do granicy administracyjnej miasta.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położnego w Sieradzu od rejonu ulic Polskiej Organizacji Wojskowej i Dworskiej do granicy administracyjnej miasta.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Stefana Żeromskiego.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (Szafranowa).

 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników.

 17. Sprawy rożne, komunikaty, oświadczenia radnych.

 18. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał na LXXXIII Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu

Transmisja obrad Sesj Rady Miejskiej w Sieradzu jest dostępna tutaj.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 130 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 13
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  30‑12‑2022 13:04:34
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  30‑12‑2022 13:04:34
Data ostatniej aktualizacji:
06‑06‑2023 09:14:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie