Ogłoszenia i komunikaty do 31.12.2023


Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego nr 1/2023 na przeprowadzenie prac konserwatorsko restauratorskich /edycja II/ - Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK Dom Zakonny, ul. Dominikańska 16, 98-200 Sieradz

05‑12‑2023 14:25:23
Dokumenty:
Plik pdf Zapytanie ofertowe II.pdf
05‑12‑2023 14:26:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
423KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf przedmiar robót.pdf
05‑12‑2023 14:26:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
721KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf formularz ofertowy edycja II.pdf
05‑12‑2023 14:26:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
228KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx formularz ofertowy edycja II.docx
05‑12‑2023 14:26:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o wyborze Wykonawcy - Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK Dom Zakonny.pdf
15‑01‑2024 10:13:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
131KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego Nr 2/2023 na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich - Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK Dom Zakonny, ul. Dominikańska 16, 98-200 Sieradz

17‑11‑2023 15:00:00
Dokumenty:
Plik pdf Zapytanie ofertowe ul. Dominikańska 16.pdf
17‑11‑2023 15:00:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
180KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Przedmiar robót.pdf
17‑11‑2023 15:00:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
704KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Formularz oferowy.pdf
17‑11‑2023 15:00:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
125KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Formularz ofertowy.docx
17‑11‑2023 15:00:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o wyborze wykonawcy - ul. Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK.pdf
28‑12‑2023 15:06:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
127KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

XCIII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

21‑12‑2023 14:45:35
 

W dniu 28 grudnia 2023 r. o godz. 11.00 odbędzie się XCIII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023. Porządek Sesji:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przedstawienie porządku XCIII Sesji.

 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu, które w roku 2023 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Miasto Sieradz do wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miasto Sieradz na rok 2024 na realizację projektu pn. "Modernizacja III płyty boiska przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu – etap III budowa oświetlenia”, ubiegającego się o współfinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego.

 9. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pn."Przebudowa ulicy Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu".

 10. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.

 13. Sprawy rożne, komunikaty, oświadczenia radnych.

 14. Zakończenie obrad.

      

Projekty uchwał na XCIII Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu

Transmisja obrad Sesj Rady Miejskiej w Sieradzu jest dostępna tutaj.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
104KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

20‑12‑2023 10:37:21

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania o wydaniu w dniu 18 grudnia 2023r. decyzji nr 180/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 5836/12 (obręb geodezyjny 12) w Sieradzu.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradz, Plac Wojewódzki 1 (tel. 43 82 66 133) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 

 

                        Z up. PREZYDENTA MIASTA
Sławomir Pyrzyński
NACZELNIK WYDZIAŁU URBANISTYKI

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego Nr 1/2023 na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich  - Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Dominikańska 18, 98-200 Sieradz

08‑11‑2023 11:15:03
Dokumenty:
Plik pdf Zapytanie ofertowe ul. Dominikańska 18_1171186.pdf
08‑11‑2023 12:05:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
420KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf załącznik nr 1 - przedmiar robót.pdf
08‑11‑2023 11:17:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
980KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc
08‑11‑2023 11:17:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
43KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf załącznik nr 2 - formularz ofertowy.pdf
08‑11‑2023 11:17:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
219KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o wyborze wykonawcy - Dominikńaska 18, 98-200 Sieradz.pdf
14‑12‑2023 08:53:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
124KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Sprawozdanie z przebiegu i wyniki konusltacji społecznych Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego MOF Sieradz - Zduńska Wola - Łask

13‑12‑2023 15:01:33
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 278 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 28
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  30‑12‑2022 13:04:34
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  30‑12‑2022 13:04:34
Data ostatniej aktualizacji:
27‑12‑2023 10:59:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie