Program Ograniczenia Niskiej Emisji 2024 - Dotacja do wymiany źródeł ciepła


Dotacja do wymiany źródeł ciepła - edycja 2024

Urząd Miasta Sieradza informuje, że od 2 maja br. zostanie uruchomiony nabór wniosków do miejskiego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, w ramach którego mieszkańcy miasta Sieradza mogą otrzymać dotację na wymianę dotychczasowego źródła ogrzewania.

Dotacja do realizacji inwestycji polegającej na wymianie dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła na ekologiczne źródło ciepła:

a) kotły gazowe,

b) kotły na lekki olej opałowy,

c) automatyczne kotły opalane biomasą, spełniające wszystkie parametry związane ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające 5 klasie normy PN-EN 303-5:2021 oraz zgodne z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu, dla kotłów na paliwo stałe, wydanymi przez akredytowaną jednostkę badawczą,

d) ogrzewanie elektryczne (inne niż pompy ciepła)

będzie udzielone w wysokości nie większej niż 50 % kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż w kwocie 5.000,00 zł, a w przypadku inwestycji realizowanych w budynkach wielorodzinnych kwoty 5.000,00 zł na każdy lokal mieszkalny.

 

Dofinansowanie do realizacji inwestycji polegających na wymianie dotychczasowego źródła ciepła na pompę ciepła będzie udzielone w wysokości nie większej niż 50 % kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż w kwocie 10.000,00 zł, a w przypadku inwestycji realizowanych w budynkach wielorodzinnych kwoty 10.000,00 zł na każdy lokal mieszkalny.

Szczegółowy regulamin udzielania dotacji celowych określony został w uchwale Nr XCVI/701/2024 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza (Dz. Urz.Woj. Łódz. z 2024 r. poz. nr 3199).

 

https://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2024/3199/akt.pdf

Wniosek o zawarcie umowy dotacji wraz z wymaganymi dokumentami, w tym dokumentem potwierdzającym władanie nieruchomością, kosztorysem inwestorskim, kartą informacyjną źródeł ciepła, pełnomocnictwem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w Urzędzie Miasta Sieradza.

Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest poniżej.

Ponieważ liczba przyznanych dotacji jest limitowana wysokością środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej w danym roku decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Nabór wniosków będzie prowadzony do dnia 21 września 2024 r.

Pliki do pobrania

02‑05‑2024 07:45:20
Dokumenty:
Plik pdf Wniosek o zawarcie umowy.pdf
02‑05‑2024 07:47:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
260KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rtf Pełnomocnictwo (współwłasność).rtf
02‑05‑2024 07:47:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Karta informacyjna źródeł ciepła.pdf
02‑05‑2024 07:47:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
722KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Rady Miejskiej w Sieradzu w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu.pdf
02‑05‑2024 07:47:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
214KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik odt Klauzula RODO.odt
02‑05‑2024 07:47:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
51KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o rozliczenie otrzymanej dotacji.pdf
02‑05‑2024 07:47:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
266KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  02‑11‑2015 12:51:55
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  02‑11‑2015 12:51:55
Data ostatniej aktualizacji:
02‑05‑2024 07:47:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie