Zgłoszenie do eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę


Wzór zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków

23‑01‑2020 14:51:49

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Prezydent Miasta Sieradza informuje o obowiązku zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, po zakończeniu ich budowy.
Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji na wniosku dostępnym w załączniku. Wniosek można również pobrać w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1.

Do rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Eksploatujący przydomową oczyszczalnię zobowiązany jest przedłożyć tut. organowi informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia eksploatacji, zaprzestania eksploatacji lub zmianie danych.

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków,

  • oświadczenie o przeznaczeniu budynku.

     

Podstawa prawna:

  • art. 152, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. − Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.),

  • § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1510).

 

Dokumenty:
Plik pdf Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.pdf
08‑11‑2023 13:55:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
108KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oświadczenie zgłaszającego instalację.pdf
08‑11‑2023 14:29:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
49KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  23‑01‑2020 14:48:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  23‑01‑2020 14:48:38
Data ostatniej aktualizacji:
23‑01‑2020 14:53:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie