Program dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej


 

Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Miasto Sieradz - edycja 2023

Urząd Miasta Sieradza informuje, że od 9 czerwca br. zostanie uruchomiony nabór wniosków o zawarcie umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej. Program zakłada dotacje w wysokości nieprzekraczającej 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, natomiast nie więcej niż 7 000,00 zł.

Szczegółowy regulamin udzielania dotacji celowych określony został w uchwale Nr LXXXII/569/2023 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2023 r. poz. nr 4501).

Wniosek o zawarcie umowy dotacji wraz z wymaganymi dokumentami, w tym kosztorysem planowanych robót lub umową na wykonanie podłączenia, dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością, pełnomocnictwem w przypadku współwłasności oraz RODO można składać od dnia 09.06.2023 r. poprzez platformę EPUAP lub w Urzędzie Miasta Sieradza na Biurze Obsługi Klienta.

Wzór wniosku wraz z załącznikami znajduje się poniżej.

Ponieważ liczba przyznanych dotacji jest limitowana wysokością środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej w danym roku decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań lub problemów ze zgromadzeniem odpowiedniej dokumentacji w ww. zakresie prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sieradza Plac Wojewódzki 1, Sieradz, tel. 43/826-61-40.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Marta Jamroziak , w dniu:  21‑01‑2016 15:17:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  21‑01‑2016 15:17:26
Data ostatniej aktualizacji:
09‑06‑2023 09:28:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie