Decyzje środowiskowe


Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagana jest dla planowanych:
    1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
    2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Katalog przedsięwzięć, dla których zachodzi konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji określonych w art. 72 ust. 1 ww. ustawy.
Zgodnie z art. 73 ww. ustawy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, załączniki jakie należy przedłożyć wraz z wnioskiem określa natomiast art. 74 przedmiotowej ustawy.
Właściwość organów w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określa art. 75 ww. ustawy.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.):
 • za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach opłata skarbowa wynosi – 205 zł. Opłatę skarbową należy uiścić na konto Gmina Miasto Sieradz nr

53 1020 4564 0000 5102 0040 8724

z adnotacją: dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz imię i nazwisko/nazwa Inwestora,
 • za udzielenie przez Inwestora pełnomocnictwa opłata skarbowa wynosi – 17 zł. Opłatę skarbową należy uiścić na konto Gmina Miasto Sieradz nr

53 1020 4564 0000 5102 0040 8724

 

Dokumenty do pobrania:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Prowadzone postępowania:

Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 509/1, 509/3, 509/4 i 509/5, obręb geodezyjny 30 Miasto Sieradz

23‑11‑2022 12:16:26
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z otworu hydrogeologicznego, przewidzianego do realizacji w Sieradzu na działce o nr ewid. 91, obręb geodezyjny 25 Miasto Sieradz

23‑09‑2022 13:52:46
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Budowa budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 49/3 i 49/4, obręb geodezyjny 28 Miasto Sieradz

05‑07‑2022 08:44:25
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Budowa 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi i technicznymi oraz urządzeniem drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 305, obręb geodezyjny 21 Miasto Sieradz

14‑06‑2022 09:52:02
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zmiana innego gruntu o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha pokrytego roślinnością leśną – drzewami i krzewami oraz runem leśnym mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu na działce o nr ewid. 152/1, obręb geodezyjny 33 Miasto Sieradz

29‑04‑2022 11:09:52
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, komunikacyjną oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działek o nr ewid. 253, 254, 255, 256, 257, 258/4, 260, 261, 262, 263, 264/1, 266/1, 267, 268, 269, 275, 276, 277, obręb geodezyjny 28 Miasto Sieradz oraz działek o nr ewid. 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191/1, 192/5, 192/8, 192/11, obręb geodezyjny 30 Miasto Sieradz, województwo łódzkie

31‑03‑2022 13:42:01
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 479 - ul. Uniejowska w Sieradzu - Etap II, odcinek od km 27+500 do km 28+995

07‑05‑2021 09:08:35
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozbudowa zakładu płytek ceramicznych Ceramika Tubądzin III w Sieradzu zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 98/2, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111/1, 141/2, 142/4, 144/3, 145/3, 146/3, 147/5, 148/3, 149/6, 150/3, 151/3, 152/3, 153/3, 154/3, 112/1, 113/1, obręb geodezyjny nr 23 Miasto Sieradz

19‑03‑2021 09:04:59
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Marta Jamroziak
email: m.jamroziak@umsieradz.pl tel.:43-826-61-41
, w dniu:  26‑01‑2018 07:46:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  26‑01‑2018 07:46:14
Data ostatniej aktualizacji:
23‑11‑2022 12:19:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie