Decyzje środowiskowe


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
238KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zbieranie odpadów oraz przetwarzanie (odzysk) odpadów w procesach R12 i R13 - ul. 1-go Maja 77

07‑04‑2020 10:39:05
Dokumenty:
Plik pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf
07‑04‑2020 10:41:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
257KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.pdf
09‑06‑2020 12:46:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
244KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie z dnia 07.07.2020 r., znak: WIK-O.6220.6.13.2020 dot. zmiany kwalifikacji przedsięwzięcia.pdf
10‑07‑2020 12:57:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
214KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 1,0 MW - obr. 24, dz. 145, 146

03‑03‑2020 07:58:24
Dokumenty:
Plik pdf Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej.pdf
09‑06‑2020 12:49:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
245KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf
03‑03‑2020 08:00:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
271KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o zgromadzeniu materiałów w sprawie i możliwości zapoznania z nimi.pdf
09‑06‑2020 12:49:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
223KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie dot. wystąpienia do RDOŚ w Łodzi i PPIS w Sieradzu o opinię.pdf
09‑06‑2020 12:49:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
261KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Budowa ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu wraz z otworem zatłaczajacym Sieradz GT-2

08‑10‑2019 15:13:14
Dokumenty:
Plik pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf
08‑10‑2019 15:14:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
269KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf obwieszczenie - prośba o wydanie opinii.pdf
09‑10‑2019 13:37:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
259KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie - zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego.pdf
23‑10‑2019 07:47:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
225KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.pdf
13‑11‑2019 14:30:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
234KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Budowa ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu wraz z otworem zatłaczajacym Sieradz GT-2

06‑06‑2019 08:05:28
Dokumenty:
Plik pdf obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf
06‑06‑2019 08:08:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
264KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf obwieszczenie - prośba o wydanie opinii.pdf
19‑06‑2019 07:45:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
260KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wydobywanie piasku z powierzchniowych wód płynących rzeki Warty na odcinku w km 520+290 - 520-460 wraz ze składowaniem kruszywa na międzywalu i obróbką - ul. Lokajskiego

11‑07‑2018 15:33:40
Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
05‑08‑2019 09:36:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
278KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie umożliwiającego wydanie decyzji.pdf
12‑07‑2019 09:13:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
250KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wystąpieniu o ponowne uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.pdf
27‑05‑2019 13:22:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
278KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wystąpieniu o ponowne uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia .pdf
13‑03‑2019 13:26:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
229KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o możliwości zgłoszenia sprzeciwu do zawieszenia postępowania.pdf
12‑02‑2019 14:23:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
271KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wystąpieniu w sprawie opini środowiskowej.pdf
05‑10‑2018 15:33:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
269KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o dokumentach dot. postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.pdf
26‑09‑2018 15:05:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
280KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.pdf
26‑09‑2018 15:00:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
438KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszcenie o podjęciu z urzędu postępowania.pdf
21‑09‑2018 14:49:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
214KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf obwieszczenie o sprostowaniu omyłki pisarskiej.pdf
31‑08‑2018 15:30:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf obwieszczenie w sprawie wystąpienia o wydanie opini.pdf
17‑07‑2018 13:45:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
259KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf
11‑07‑2018 15:34:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
260KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Budowa i eksploatacja składu opału, punktu skupu złomu wraz z punktem sprzedaży materiałów budowlanych i nawozów oraz warsztatem pojazdów mechanicznych - ul. Uniejowska

11‑07‑2018 09:18:41
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Budowa hali magazynowo-produkcyjnej - ul. Górka Kłocka

15‑06‑2018 13:14:26
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Budowa stacji paliw - ul. Górka Kłocka

26‑06‑2018 15:22:56
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  26‑01‑2018 07:46:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  26‑01‑2018 07:46:14
Data ostatniej aktualizacji:
01‑07‑2020 13:10:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie