Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego


Plik jpg TERENY OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH
04‑12‑2006 16:45:00
aktualizacja 10.05.2022 rok
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

38. Rejon ulic: 1Maja i Krasawna

10‑05‑2022 09:48:57

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: 1Maja i Krasawna w Sieradzu, zatwierdzony Uchwałą Nr LXI/406/2022 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 marca 2022 r. i opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 21.04.2022r. poz. 2155.

Dokumenty:
Plik pdf Uchwała_LXI_406_2022.pdf
10‑05‑2022 09:50:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rysunek planu.pdf
10‑05‑2022 09:50:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
7,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Podsumowanie.pdf
10‑05‑2022 09:50:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
449KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uzasadnienie.pdf
10‑05‑2022 09:50:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
360KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

37. Rejon ulic: Olendry Duże, Łąkowa, Witosa i Krakowskie Przedmieście

15‑11‑2021 10:33:59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Olendry Duże, Łąkowa, Witosa i Krakowskie Przedmieście w Sieradzu, zatwierdzony Uchwałą Nr L/342/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 września 2021 r. i opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 27.10.2021r. poz. 4833.
Dokumenty:
Plik pdf Uchwala_L_342_2021.pdf
15‑11‑2021 10:35:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rysunek_planu.pdf
15‑11‑2021 10:35:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Podsumowanie.pdf
15‑11‑2021 10:35:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
443KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uzasadnienie.pdf
15‑11‑2021 10:35:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
371KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

36. Rejon ulic: Reymonta, Polskiej Organizacji Wojskowej, Kolejowej i Alei Grunwaldzkiej

11‑08‑2021 12:24:29

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Reymonta, Polskiej Organizacji Wojskowej, Kolejowej i Alei Grunwaldzkiej w Sieradzu, zatwierdzony Uchwałą Nr XLVI/308/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 22 czerwca 2021r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 23.07.2021r. poz. 3438.

Dokumenty:
Plik pdf Uchwala_XLVI_308_2021.pdf
11‑08‑2021 12:25:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg Rysunek planu.jpg
11‑08‑2021 12:25:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
18,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Podsumowanie.pdf
11‑08‑2021 12:25:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
464KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uzasadnienie.pdf
11‑08‑2021 12:25:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
465KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

35. Rejon między ulicą Sienkiewicza, terenem kolejowym i granicą administracyjną miasta

02‑08‑2021 14:05:38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Sieradzu między ulicą Sienkiewicza, terenem kolejowym i granicą administracyjną miasta zatwierdzony Uchwałą Nr XLIV/296/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 25.05.2021r. i opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 13.07.2021r., poz. 3137.
Dokumenty:
Plik pdf 35. Uchwala_XLIV_296_2021.pdf
02‑08‑2021 14:08:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg 35. Rysunek planu.jpg
02‑08‑2021 14:08:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
8,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 35. Podsumowanie.pdf
02‑08‑2021 14:08:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
456KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 35. Uzasadnienie.pdf
02‑08‑2021 14:08:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
378KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

34. Rejon ulic Podrzecze, Podwale, Wodna i Podzamcze

01‑07‑2020 09:13:20

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Podrzecze, Podwale, Wodna i Podzamcze w Sieradzu zatwierdzony Uchwałą Nr XXVI/168/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 25 maja 2020r. i opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16.06.2020r., poz. 3370.

Dokumenty:
Plik pdf 34.1. uchwala XXVI_168_2020.pdf
01‑07‑2020 09:16:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg 34.2. Rysunek planu.jpg
01‑07‑2020 09:16:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
1,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 34.3. Podsumowanie.pdf
01‑07‑2020 09:16:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
450KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 34.4. Uzasadnienie.pdf
01‑07‑2020 09:16:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
412KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

33. Trasa napowietrzna linii elektroenergetycznej 110 kV Sieradz – Jawor – Błaszki

12‑12‑2019 12:46:27

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Sieradzu w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sieradz – Jawor – Błaszki zatwierdzony Uchwałą Nr XVI/111/2019 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 22 października 2019 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 27 listopada 2019r. poz. 6273.

Dokumenty:
Plik pdf Uchwala_XVI_111_2019.pdf
12‑12‑2019 12:50:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rysunek planu.pdf
12‑12‑2019 12:50:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
28,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Podsumowanie_110kV_BIP.pdf
12‑12‑2019 12:50:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
397KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uzasadnienie_110kV_BIP.pdf
12‑12‑2019 12:50:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
586KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

32. Rejon ulic: Reymonta, 11 Listopada, Braterstwa Broni i Bohaterów Września

22‑07‑2019 12:11:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Reymonta, 11 Listopada, Braterstwa Broni i Bohaterów Września w Sieradzu zatwierdzony Uchwałą Nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 maja 2019r. i opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 04.07.2019r., poz. 3811.
Dokumenty:
Plik pdf 32.1. uchwała X_73_2019.pdf
22‑07‑2019 12:12:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg 32.2 rysunek planu.jpg
22‑07‑2019 12:12:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
5,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 32.3 podsumowanie.pdf
22‑07‑2019 12:12:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
491KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 32.4 uzasadnienie.pdf
22‑07‑2019 12:12:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
420KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

31. Rejon ulic: Witosa, Łąkowa, Prosta i Krakowskie Przedmieście

10‑10‑2018 10:12:03
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Witosa, Łąkowej, Prostej i Krakowskie Przedmieście w Sieradzu zatwierdzony Uchwałą Nr LV/385/2018 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30.08.2018r. i opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 20.09.2018r., poz. 4699.
Dokumenty:
Plik pdf 31.1 uchwala LV_385_2018.pdf
10‑10‑2018 10:13:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg 31.2 rysunek_planu.jpg
10‑10‑2018 10:13:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
18,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 31.3 podsumowanie.pdf
10‑10‑2018 10:13:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
442KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 31.4 uzasadnienie.pdf
10‑10‑2018 10:13:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
504KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

30. Rejon ulic: Grodzka i Sienkiewicza

27‑03‑2018 13:57:36

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Grodzkiej i Sienkiewicza w Sieradzu zatwierdzony Uchwałą Nr XLVIII/323/2018 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 15.02.2018r. i opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 08.03.2018r., poz. 1138

Dokumenty:
Plik pdf 30.1 uchwala XLVIII_323_2018.pdf
27‑03‑2018 14:01:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg 30.2 rysunek_planu.JPG
27‑03‑2018 14:01:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
16,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 30.3 podsumowanie.pdf
27‑03‑2018 14:01:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
549KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 30.4 uzasadnienie.pdf
27‑03‑2018 14:01:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
476KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 39 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  04‑12‑2006 16:05:41
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  04‑12‑2006 16:05:41
Data ostatniej aktualizacji:
10‑05‑2022 09:51:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie