Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego


6. Ul. Paszkiewicza.

06‑12‑2006 08:13:54

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Paszkiewicza w Sieradzu zatwierdzony Uchwałą Nr 26/V/98 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 22.12.1998r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 17, poz. 62 z dnia 05.03.1999r.

Dokumenty:
Plik pdf 6.1 uchwała_26_V_98.pdf
26‑08‑2022 07:49:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg 6.2 rysunek planu.jpg
22‑06‑2016 14:24:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
642KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

5. Ul. Zakładników.

06‑12‑2006 13:36:48

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Zakładników zatwierdzony Uchwałą Nr 13/III/98 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 19.11.1998r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego Nr 33, poz. 201 z dnia 22.12.1998r.

Dokumenty:
Plik pdf 5.1uchwała_13_III_98.pdf
12‑04‑2024 13:08:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg 5.2 rysunek planu.jpg
22‑06‑2016 14:25:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
665KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

41. Rejon ulicy Orzeszkowej

05‑02‑2024 09:18:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Orzeszkowej w Sieradzu, zatwierdzony Uchwałą Nr XCI/639/2023 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 listopada 2023 r. i opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 19.01.2024r. poz. 632.
Dokumenty:
Plik pdf Uchwała XCI_639_2023.pdf
05‑02‑2024 09:19:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
14,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rysunek planu.pdf
05‑02‑2024 09:19:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
11,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Podsumowanie.pdf
05‑02‑2024 09:19:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
839KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uzasadnienie.pdf
05‑02‑2024 09:19:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
825KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg TERENY OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH
04‑12‑2006 16:45:00
aktualizacja 05.02.2024 rok
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
1 005KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

33. Trasa napowietrzna linii elektroenergetycznej 110 kV Sieradz – Jawor – Błaszki

12‑12‑2019 12:46:27

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Sieradzu w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sieradz – Jawor – Błaszki zatwierdzony Uchwałą Nr XVI/111/2019 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 22 października 2019 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 27 listopada 2019r. poz. 6273.

Dokumenty:
Plik pdf Uchwala_XVI_111_2019.pdf
12‑12‑2019 12:50:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg Rysunek_planu_110kV_BIP.jpg
05‑12‑2022 08:35:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
4,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Podsumowanie_110kV_BIP.pdf
12‑12‑2019 12:50:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
397KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uzasadnienie_110kV_BIP.pdf
12‑12‑2019 12:50:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
586KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

40. Rejon ulic: Wierzbowa, Łąkowa, Olendry Duże i Krakowskie Przedmieście

03‑11‑2022 13:40:24

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Wierzbowa, Łąkowa, Olendry Duże i Krakowskie Przedmieście w Sieradzu, zatwierdzony Uchwałą Nr LXX/489/2022 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 22 września 2022 r. i opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 19.10.2022r. poz.5673.

Dokumenty:
Plik pdf Uchwala LXX_489_2022.pdf
03‑11‑2022 13:41:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
14,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg Rysunek planu.jpg
03‑11‑2022 13:41:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
8,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Podsumowanie.pdf
03‑11‑2022 13:41:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
462KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uzasadnienie.pdf
03‑11‑2022 13:41:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
467KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

39. Rejon ulic: Żeromskiego i Krasawna

16‑08‑2022 14:28:46
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Żeromskiego i Krasawna w Sieradzu, zatwierdzony Uchwałą Nr LXVI/460/2022 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 czerwca 2022 r. i opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 19.07.2022r. poz. 4102.
Dokumenty:
Plik pdf Uchwala_LXVI_460_2022.pdf
16‑08‑2022 14:29:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
13,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rysunek planu.pdf
16‑08‑2022 14:50:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Podsumowanie.pdf
16‑08‑2022 14:29:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
444KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uzasadnienie.pdf
16‑08‑2022 14:29:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
358KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

38. Rejon ulic: 1Maja i Krasawna

10‑05‑2022 09:48:57

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: 1Maja i Krasawna w Sieradzu, zatwierdzony Uchwałą Nr LXI/406/2022 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 marca 2022 r. i opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 21.04.2022r. poz. 2155.

Dokumenty:
Plik pdf Uchwała_LXI_406_2022.pdf
10‑05‑2022 09:50:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rysunek planu.pdf
10‑05‑2022 09:50:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
7,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Podsumowanie.pdf
10‑05‑2022 09:50:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
449KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uzasadnienie.pdf
10‑05‑2022 09:50:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
360KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

37. Rejon ulic: Olendry Duże, Łąkowa, Witosa i Krakowskie Przedmieście

15‑11‑2021 10:33:59
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Olendry Duże, Łąkowa, Witosa i Krakowskie Przedmieście w Sieradzu, zatwierdzony Uchwałą Nr L/342/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 września 2021 r. i opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 27.10.2021r. poz. 4833.
Dokumenty:
Plik pdf Uchwala_L_342_2021.pdf
15‑11‑2021 10:35:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rysunek_planu.pdf
15‑11‑2021 10:35:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Podsumowanie.pdf
15‑11‑2021 10:35:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
443KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uzasadnienie.pdf
15‑11‑2021 10:35:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
371KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

36. Rejon ulic: Reymonta, Polskiej Organizacji Wojskowej, Kolejowej i Alei Grunwaldzkiej

11‑08‑2021 12:24:29

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Reymonta, Polskiej Organizacji Wojskowej, Kolejowej i Alei Grunwaldzkiej w Sieradzu, zatwierdzony Uchwałą Nr XLVI/308/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 22 czerwca 2021r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 23.07.2021r. poz. 3438.

Dokumenty:
Plik pdf Uchwala_XLVI_308_2021.pdf
11‑08‑2021 12:25:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg Rysunek planu.jpg
11‑08‑2021 12:25:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
18,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Podsumowanie.pdf
11‑08‑2021 12:25:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
464KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uzasadnienie.pdf
11‑08‑2021 12:25:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
465KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 42 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  04‑12‑2006 16:05:41
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  04‑12‑2006 16:05:41
Data ostatniej aktualizacji:
05‑02‑2024 09:19:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie