Przetargi i konkursy ofert na 2016 rok


Informacja o przetargu nieograniczonym "Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sieradzu w ramach projektu "Równamy do najlepszych"

13‑09‑2016 09:35:43
Dokumenty:
Plik pdf wyjaśnienie treści SIWZ-informacja2.pdf
19‑09‑2016 14:46:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
68KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wyjaśnienie treści SIWZ-informacja.pdf
16‑09‑2016 15:27:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
104KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ogłoszenie o zamówieniu.pdf
13‑09‑2016 09:37:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
143KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SIWZ.pdf
13‑09‑2016 09:37:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Załączniki do SIWZ.zip
13‑09‑2016 09:37:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
2,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o przetargu nieograniczonym "Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu w ramach projektu "Równamy do najlepszych"

13‑09‑2016 09:32:48
Dokumenty:
Plik pdf wyjaśnienie treści SIWZ-informacja.pdf
16‑09‑2016 15:28:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
81KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ogłoszenie o zamówieniu.pdf
13‑09‑2016 09:34:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
125KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SIWZ.pdf
13‑09‑2016 09:34:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
998KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Załączniki do SIWZ.zip
13‑09‑2016 09:34:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o przetargu nieograniczonym "Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 8 w Sieradzu w ramach projektu "Równamy do najlepszych"

13‑09‑2016 09:37:34
Dokumenty:
Plik pdf wyjaśnienie treści SIWZ-informacja.pdf
16‑09‑2016 15:27:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
81KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ogłoszenie o zamówieniu.pdf
13‑09‑2016 09:39:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
125KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SIWZ.pdf
13‑09‑2016 09:39:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
996KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Załączniki do SIWZ.zip
13‑09‑2016 09:39:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
3,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
750KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o przetargu ograniczonym "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy miasto Sieradz wraz z jednostkami organizacyjnymi"

25‑07‑2016 11:48:11
Dokumenty:
Plik pdf ogłoszenie o zamówieniu.pdf
25‑07‑2016 11:54:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
123KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wniosek o dopuszczenie do udziału.pdf
25‑07‑2016 11:54:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
46KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf załączniki do wniosku o dopuszczenie do udziału.pdf
25‑07‑2016 11:54:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
203KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o przetargu nieograniczonym "Wykonanie dokumentacji projektowej parkingów w os. Polna Północ w Sieradzu - parkingi i utwardzenia w kwartale ulic: Polna, Zajęcza, Targowa i Pogorzelskiego"

21‑07‑2016 09:30:26
Dokumenty:
Plik pdf ogłoszenie o zamówieniu.pdf
21‑07‑2016 09:35:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
110KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SIWZ.pdf
21‑07‑2016 09:35:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
987KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Załączniki do SIWZ.zip
21‑07‑2016 09:35:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
642KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip dokumentacja przetargowa.zip
21‑07‑2016 09:35:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
4,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o przetargu nieograniczonym "Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego wyposażenia placów zabaw na terenie miasta Sieradza"

23‑06‑2016 11:43:48
Dokumenty:
Plik pdf wyjaśnienie treści SIWZ-informacja.pdf
07‑07‑2016 14:25:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
39KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ogłoszenie o zamówieniu.pdf
23‑06‑2016 11:47:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
104KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SIWZ.pdf
23‑06‑2016 11:47:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
949KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Załączniki do SIWZ.zip
23‑06‑2016 11:47:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
784KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip program funkcjonalno-użytkowy.zip
23‑06‑2016 11:47:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
3,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Sieradzu w celu utworzenia lokali mieszkalnych

16‑04‑2016 11:09:22

 

WOR-Z.271.7.06.2016


INFORMACJA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro oraz jest mniejsza od kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. poniżej kwoty 5.225.000 euro)


gmina miasto Sieradz
98-200 Sieradz, plac Wojewódzki 1
tel. 43 826-61-28, faks 43 822-30-05
Regon: 730934335, NIP: 827-22-37-737
zamowienia@umsieradz.pl
www.sieradz.eu

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie zamówienia pn.

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Sieradzu w celu utworzenia lokali mieszkalnych
(CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków, 45211000-9  Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych, 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, 45233140-2 Roboty drogowe)

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Sieradzu w celu utworzenia wielorodzinnego budynku mieszkalnego tj. zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku na lokale mieszkalne o charakterze socjalnym wraz z urządzeniami budowlanymi. W ramach zamówienia przewiduje się zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń, wymianę stolarki zewnętrznej i wewnętrznej, termomodernizację budynku, wykonanie wszystkich instalacji służących funkcjonowaniu budynku, wykonanie: przyłączy, zagospodarowania terenu wokół budynku wraz z zielenią, ogrodzenie oraz wykonanie przebudowy odcinka drogi wewnętrznej, od zjazdu publicznego obsługującego przeprojektowywany budynek w km 52+675 drogi krajowej nr 83 strona prawa do zjazdu publicznego zlokalizowanego w km 52+763 drogi krajowej nr 83 strona prawa wraz ze zjazdem oraz miejsc parkingowych i ciągu pieszego, wzdłuż tej drogi. Układ komunikacyjny zlokalizowany jest na działkach: 4/3, 4/32 obręb 2,  45/1, 45/4 obręb 25.
W budynku zostaną przebudowane ścianki działowe na poszczególnych kondygnacjach, wymienione zostaną warstwy podłogowe na kondygnacjach mieszkalnych, dobudowane kominy, wymienione pokrycie dachu. Układ ścian nośnych oraz stropy nie ulegają zmianie. Na zewnątrz wyburzone zostaną: istniejąca rampa (podjazd dla osób niepełnosprawnych), wiatrołap, schody oraz pozostałe elementy ujęte w dokumentacji projektowej. Zakres zamówienia nie obejmuje wykonywania studni kablowej SK1.
2. W ramach zamówienia należy wykonać: roboty budowlane i czynności określone w dokumentacji projektowej, decyzjach oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. prowadzenie obsługi geodezyjnej, wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy podłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, wykonanie dokumentacji powykonawczej, itp., a także prace porządkowe terenu w rejonie realizacji robót. Wykonawca jest obowiązany prowadzić prace zgodnie z dokumentacją projektową, w tym zgodnie z wszystkimi decyzjami, postanowieniami, uzgodnieniami i warunkami.
3. Wykonawca jest zobowiązany:
a) wystąpić do zarządcy drogi o zajęcie pasa drogowego, opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych w pasie drogowym i uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego w zakresie niezbędnym do prowadzenia robót (dotyczy m.in. przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej) po zakończonych robotach w pasie drogowym nawierzchnie należy odtworzyć,
b) uzyskać dokument potwierdzający odbiór pasa drogowego przez zarządcę drogi,
c) wykonać wszystkie roboty, w tym branżowe i sieciowe oraz uzyskać dokumenty potwierdzające prawidłowość ich wykonania. W przypadku robót sieciowych np. wodnokanalizacyjnych, dokumentem potwierdzającym prawidłowość wykonania robót będzie protokół odbioru robót z udziałem przedstawiciela gestora sieci (np. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji uprawnionego do pełnienia czynności odbiorowych),
d) uzgodnić termin wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej z właścicielem działki 81/7 obręb 25 (droga wewnętrzna) - „SEM-BET” Sp. z o.o.,
e) dostarczyć Zamawiającemu dokumenty umożliwiające uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
4. Zamawiający udostępnia przedmiary robót jako materiał poglądowy. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kosztorys ofertowy, zgodnie z zapisami rozdziału XXV specyfikacji.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu kosztorys ofertowy, na podstawie którego wyliczył cenę zamówienia podaną w ofercie.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja przetargowa składająca się z projektu podstawowego budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji określającej zasady postępowania przetargowego.
6. Zamawiający przy realizacji zamówienia dopuszcza zastosowanie równoważnych wyrobów budowlanych.
W związku z użyciem przez projektanta w dokumentacji projektowej nazw własnych wyrobów budowlanych i urządzeń Zamawiający oświadcza, że mają one charakter przykładowy umożliwiający Wykonawcom dokonanie oceny czy ewentualnie proponowane przez nich wyroby budowlane lub urządzenia spełniają wymóg równoważności.
• Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
• Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.09.2017r.
• Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku poprzez złożenie oświadczenia wg załącznika nr 3a do SIWZ;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego lub zbiorowego zamieszkania o kubaturze minimum 2.000 m3;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą mogącą pełnić funkcję kierownika budowy i posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wykształcenie wyższe techniczne (dyplom inżyniera lub mgr inżyniera budownictwa lądowego) oraz minimum pięć lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub robót;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
a) środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 500.000,00 złotych;
b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia na kwotę minimum 3.500.000,00 złotych.
• Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełnić stawiane im warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”. Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawcy przedłożą dokumenty według wykazu zamieszczonego w SIWZ.
• Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100.000,00 złotych.
• Zamawiający przy wyborze oferty kierował się będzie następującymi kryteriami:
- cena wykonania zamówienia – waga 90%
- okres gwarancji – waga 10%
• Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną tematem przetargu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sali obsługi klienta w terminie do dnia 30.06.2016r. do godz. 10.00.
• Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2016r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, sala A.
• Termin związania ofertą 30 dni.
• Osoby upoważnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień:
- w sprawach merytorycznych zamówienia
Zbigniew Czarnek - pokój nr 51
Andrzej Kowalski - pokój nr 37    
- w sprawach z zakresu przepisów ustawy PZP
Jowita Olczyk - pokój nr 28     
Paulina Antczak-Jaszczyńska - pokój nr 28     
• Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 28 oraz dostępna na stronie internetowej: www.umsieradz.finn.pl
• Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164).
• Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
• Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.04.2016r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o przetargu nieograniczonym "Wykonanie dokumentacji projektowej parkingów w os. Polna Północ w Sieradzu - parkingi i utwardzenia w kwartale ulic: Polna, Zajęcza, Targowa i Pogorzelskiego"

23‑06‑2016 12:10:48
Dokumenty:
Plik pdf ogłoszenie o zamówieniu.pdf
23‑06‑2016 12:26:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
110KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SIWZ.pdf
23‑06‑2016 12:26:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
985KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Załączniki do SIWZ.zip
23‑06‑2016 12:26:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
622KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip dokumentacja przetargowa.zip
23‑06‑2016 12:26:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
4,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 93 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Paulina Antczak - Jaszczyńska
email: p.antczak@umsieradz.pl tel.:43-826-61-28
, w dniu:  08‑01‑2016 12:38:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  08‑01‑2016 12:38:43
Data ostatniej aktualizacji:
19‑09‑2016 14:47:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive